HEKİMLERİN EK GÖSTERGE VE TAZMİNATLARININ ARTIRILMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

HEKİMLERİN EK GÖSTERGE VE TAZMİNATLARININ ARTIRILMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

HEKİMLERİN EK GÖSTERGE VE TAZMİNATLARININ ARTIRILMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ
CHP Bursa milletvekili Ceyhun İrgil tarafından hazırlanan kanun teklifinde, SH sınıfında Eğitim/Öğretim görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Tabip kadrolarında görev yapan personelin özel hizmet tazminatının %345’e artırılması ve ek göstergelerin 3000-7000 arasında derecelere göre düzenlenmesi öngörüldü.

Kanun teklifinin metni:

14/07/1965 TARİHLİ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde 1: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesinin “A- Özel Hizmet Tazminatının (b) bendinin (1.) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda görev yapanlardan;

1. Eğitim görevlisi, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler ve Tabipler için % 345’ine”

Madde 2: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ekli I Sayılı Cetvelinin; “III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı” başlıklı bölümünün (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Kadroları bu sınıfa dâhil olanlardan “Eğitim/Öğretim görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Tabip” için;

1 7.000
2 6.200
3 6.000
4 5.300
5 4.800
6 4.500
7 3.600
8 3.000
 
Madde 3: Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4: Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER