Yıpranma Payı İle İlgili Dava Açtık, KDK, Bakanlık ve SGK’ya Başvurduk

Sağlık çalışanlarının yıllardır talebi olan ve sendikamızın kazanıma dönüştürdüğü yıpranma payının eksikliklerinin giderilmesi ve geriye dönük uygulanması konusunda yeni girişimlerde bulunduk.

Yıpranma Payı İle İlgili Dava Açtık, KDK, Bakanlık ve SGK’ya Başvurduk

Sağlık çalışanlarının yıllardır talebi olan ve sendikamızın kazanıma dönüştürdüğü yıpranma payının eksikliklerinin giderilmesi ve geriye dönük uygulanması konusunda yeni girişimlerde bulunduk. Sağlık Bakanlığı, SGK ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurarak, yıpranma payının geriye dönük olarak düzenlenmesi ve insan sağlığını ilgilendirdiği halde, yıpranma payı alacaklar arasında gösterilmeyen branşların da yıpranma payına dahil edilmesini istedik. Ayrıca, Danıştay’a açtığımız dava ile de tüm sağlık çalışanlarının hafta sonu çalışmalarının yıpranma payına esas kabul edilmemesi yönündeki SGK duyurusundaki maddenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için dava açtık. SGK’ya yazdığımız yazıyla da, yaşanan sorunları ilettik, çözüm için çalışılması gerektiğini ifade ettik. 

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NA BAŞVURDUK

Kamu Denetçiliği Kurumu’na da başvurarak, yıpranma payının bütün sağlık çalışanlarını kapsaması ve geriye yönelik olarak verilmesini talep ettik. Söz konusu yazımızda, sağlık hizmetinin doğası gereği doğrudan insan hayatını ilgilendiren hizmetler olduğu ve süreklilik arz ettiğinden pek çok riski barındırdığı için yıpratıcı kabul edildiğini ifade ettik. Sağlık çalışanları için verilecek fiili hizmet süresi zammı hakkının, yıllardır süregelen bir mağduriyetin de çözümünü sağlayacağını ifade ettiğimiz yazımızda, bunun için geriye dönük olarak da bu haktan yararlanılmasının sağlanmasının, yıpranma payının ruhuna uygun olacağını belirttik. 

Sağlık çalışanlarının yıllardır yıprandığını, tükendiğini, şiddete maruz kaldığını, radyasyon sebebiyle risk altında olduğunu ve enfeksiyon tehlikesi altında görev yaptığını hatırlattığımız yazıda, tüm bunların üzerine bir çizgi çekerek, geçmişte yaşanan yıpranmışlığı yok saymanın doğru bir yaklaşım olmayacağını kaydettik. Ve yıpranma payının, 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinin yürürlüğe girdiği 2008 yılından itibaren geçerli olacak şekilde, geriye dönük olarak hesaplanmasını talep ettik.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA TALEPLERİMİZİ İLETTİK

Sağlık Bakanlığı’na yazdığımız yazıyla, yıpranma payı konusunda yaşanan mağduriyetlere dikkat çektik ve çözüm önerilerimizle taleplerimizi ilettik. Sağlık Bakanlığı çalışanlarının fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için insan sağlığına ilişkin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde bulunmasını şart koşulmuştu. Fiili hizmet süresi zammından sağlık hizmetleri sınıfında olan hangi unvanların yararlanacağı liste halinde duyurulmuş, ancak liste incelendiği zaman bazı unvanların sağlık hizmetleri sınıfında koruyucu, teşhis ve rehabilite edici hizmette bulunmasına rağmen listede yer verilmediği görülmüştü.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı listede yer alan unvanlar arasında sağlık hizmeti sınıfında olup insan sağlığına ilişkin hizmetlerde bulunan Biyolog, Çevre Sağlığı Teknikeri/Teknisyeni, Tıbbi Sekreter, Yaşlı Bakım Teknikeri ve Evde Hasta Bakım Teknikeri gibi unvanlara yer verilmedi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nda Psikolog unvanında görev yapan çalışanların fiili hizmet süresi zammından yaralanabilmesi için Psikolojinin Tıbbi Uygulama Yetkisi Sertifikası’na sahip olması gerekmekte. Ancak Sağlık Bakanlığı uzun süredir Psikolojinin Tıbbi Uygulama Yetkisi Sertifikası programının eğitimi ve sınavı yapılmamakta. Sınavın yapılmaması sebebiyle bu sertifikayı alamayanlar mağdur edilmektedir. Bakanlığa yazdığımız yazıda ayrıca, fiili hizmet zammından yararlanan unvanlar arasında sayılıp, farklı görevler yürüten enfeksiyon hemşiresi, eğitim hemşiresi, kan alma hemşiresi, TİG birimi, Kalite Birimi gibi sağlık hizmeti ile ilintili birimlerde çalışan personelin bazı illerde fiili hizmet süresi zammından yararlanamadığını bildirdik. 

Yazımızda ayrıca, sağlık çalışanlarının yıllardır talep ettikleri yıpranma payının uygulanmasına yönelik ayrım yapılmasının, çalışanlar arasında huzursuzluğa sebep olacağını vurguladık. Bahsedilen görev ve unvanları yürüten sağlık çalışanlarının, başta koruyucu sağlık hizmeti olmak üzere sağlığın farklı alanlarında hizmet verdiğini vurguladığımız yazımızda, sağlık çalışanlarına, ihtiyaca binaen yıl içinde kurum içerisinde farklı görev ve nöbetler de verildiğini belirttik. 

SGK’YA DA SORUNLARI İLETTİK

Yıpranma payının uygulanmasında yaşanan sorunları, bir yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na da ilettik. Söz konusu yazımızda, yıpranma payına esas çalışma zamanları, geriye dönük uygulanmaması ve meslek ve unvanlarda yaşanan mağduriyetleri dile getirerek, çözüm için gerekli çalışmanın yapılmasını istedik. 

Sağlık Bakanlığı ve SGK’dan gelecek cevap doğrultusunda yukarıdaki hususlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır.

YIPRANMA PAYINDA GÜN KESİNTİSİ YAPILMAMALI

Danıştay’a açtığımız dava ile, fiili hizmet süresi zammına yönelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmet Genel Müdürlüğü’nün Sağlık Meslek Mensubu Sayılan ve İnsan Sağlığına İlişkin İşlerde Çalışan 4/C Sigortalılarının Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılması Hakkında Duyurusunda yer alan “Ayrıca, bu sigortalıların ücretsiz izinde geçen süreleri ile söz konusu maddede belirtilen işlerde fiilen çalışılmayan ücretli izin, sıhhi izin, yıllık izin, eğitim, kurs süreleri, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmeyecektir.” cümlesindeki “hafta sonu” günlerinin fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmeyeceğine dair düzenlemesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, iptalini istedik. Danıştay’a başvuru dilekçemizde, sağlık hizmetlerinin niteliği gereği 7 gün 24 saat devam eden hizmetlerden olduğunu, hafta içi çalışmaların 08.00 – 17.00 mesai uygulamasına tabi olmadığı gibi, hafta sonunun da tatil olarak değerlendirilemeyeceğini kaydettik. Ayrıca, fiili hizmet süresi zammı uygulamasının mevzuat ve benzer uygulamalardaki temel esaslara aykırı ve sağlık çalışanlarını mağdur eden bölümlerinin iptalini istedik.

Sağlık Bakanlığı'na Gönderdiğimiz Yazı için erişime tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2018, 13:15YORUM EKLE
YORUMLAR
saglıkçı
saglıkçı - 8 ay Önce

böyle bir maaş,böyle bir bakanlık

Yaklaşık

20 yıldır çalışan bir hemşireyim sağlık memuruyum aldığım hersey dahil

maaş 3800 TL döner sermaye 0 sıfır. Bu nasıl birseydir ki kamuda eş

değer olan öğretmen 4500'5000tl alırken polis yine aynı yeni başlayan

polis memuru 4800 TL alırken bir astsubay6500tl alırken bir vaiz 5000

alırken bir zabıta bir itfaiye eri4500tl alırken bizlerin maaşına bak

son 20 yıldır kamuda çalışan en düşük maaşı alan kesim olduk. Ne hafta

sonumuz ne yaz tatilimiz ne bayramımız ne gecemiz var hasta altı temizle

bulaşıcı hastalıklar uğraş enfeksiyonuyla uğraş hasta yakını ile uğraş

serviste darp edil, vb işlerle uğraş şifa dağıt canla saglık la uğraş

gel gör ki aldığın maaş emeğimizin karşılığı değil masa başı diğer kurum

memurları mis gibi odalarda çalış 8'5 mesai yap bizlerden çok maaş al

buna artık isyan etmemek elde değil. Sendika 16 yıldır bunları bildiği

halde ses çıkarmayıp hiçbir tepki göstermeyip öylece duruyor artık biz

çalışanların birseyler yapması lazım

Sizler daha yetkili sendika saglık senden birseyler bekleyin 16

yıldır yetki ellerinde hani ne yaptılar elle tutulur hep geriye gittik

yaptıkları yıpranma oda yılda 40 gün olarak çıktı eskiye dönük değil.

Kısacası sendika tepki gösteremez greve gidemez iş yavaşlatamaz çünkü

böyle birsey yaparsa adamlarının atadıklarının altındaki makamları

koltukları hükümet bir günde geri alır. Bu tepki gösteremeklerinide

milli vatan millet duygusunu öne sürerek perdeliyor siyaset yapıyor

destek çıkıyor aslı görevini yapmıyor. İstifa edip ne halleri varsa

görün demekten kendi başımızın çaresine bakmaktan başka çaremiz yoktur

En çok oyu sağlıktan al en çok memnuniyet saglık tan hastanelerden

olsun en düşük maaşla çalıştır hemşireni saglık teknisyeni olacak iş

midir. Nisan ayında askerlere 400 TL ile 900 TL arasında zam yapıldı

istenince veriliyormuş yani biz saglıkçılara 16 yıldır özlük haklarımız

da maaşlarımızı hiçbirsey yapılmadığı gibi elimizde olanlarda gidiyor

döner sermaye 0 sıfır TL alıyoruz, sendika nerdesiniz uleennn

Sağlık çalışanları arasında bir fark olmalıdır. Hastanede çalışan

saglıkçılar la masa başında klima altında tertemiz odalarda çalışanlar

bir olmamalıdır. Birsey yapılacaksa hastanelerde çalışan sağlık

personeline zam yapılmalıdur. Hastanede hertürlü riskleri karşı karşıya

olan çalışanla masa başında çalışanlar saglık müdürlükleri. Halk

sağılığı, ilçe müdürlükleri rahatı tercih ediyorlarsa maaşları da

hastanede çalışanlardan ek ödemeleri az olmalı. Bakıyorsun masa

başındaki müdürlükteki adam döner sermaye alırken sen 0 sıfır TL alıyor

üstüne bulaşıcı hastalığı enfeksiyonu ile uğraşıyon. Bakanlık böyle bir

yol izleyebilir

saglıkçı
saglıkçı - 8 ay Önce

böyle bir maaş,böyle bir bakanlık

Yaklaşık

20 yıldır çalışan bir hemşireyim sağlık memuruyum aldığım hersey dahil

maaş 3600 TL döner sermaye 0 sıfır. Bu nasıl birseydir ki kamuda eş

değer olan öğretmen 4500'5000tl alırken polis yine aynı yeni başlayan

polis memuru 4800 ,5000 TL alırken bir astsubay 6500tl alırken bir vaiz 5000

alırken bir zabıta bir itfaiye eri4500tl alırken bizlerin maaşına bak

son 20 yıldır kamuda çalışan en düşük maaşı alan kesim olduk. Ne hafta

sonumuz ne yaz tatilimiz ne bayramımız ne gecemiz var hasta altı temizle

bulaşıcı hastalıklar uğraş enfeksiyonuyla uğraş hasta yakını ile uğraş

serviste darp edil, vb işlerle uğraş şifa dağıt canla saglık la uğraş

gel gör ki aldığın maaş emeğimizin karşılığı değil masa başı diğer kurum

memurları mis gibi odalarda çalış 8'5 mesai yap bizlerden çok maaş al

buna artık isyan etmemek elde değil. Sendika 16 yıldır bunları bildiği

halde ses çıkarmayıp hiçbir tepki göstermeyip öylece duruyor artık biz

çalışanların birseyler yapması lazım

Sizler daha yetkili sendika saglık senden birseyler bekleyin 16

yıldır yetki ellerinde hani ne yaptılar elle tutulur hep geriye gittik

yaptıkları yıpranma oda yılda 40 gün olarak çıktı eskiye dönük değil.

Kısacası sendika tepki gösteremez greve gidemez iş yavaşlatamaz çünkü

böyle birsey yaparsa adamlarının atadıklarının altındaki makamları

koltukları hükümet bir günde geri alır. Bu tepki gösteremeklerinide

milli vatan millet duygusunu öne sürerek perdeliyor siyaset yapıyor

destek çıkıyor aslı görevini yapmıyor. İstifa edip ne halleri varsa

görün demekten kendi başımızın çaresine bakmaktan başka çaremiz yoktur

En çok oyu sağlıktan al en çok memnuniyet saglık tan hastanelerden

olsun en düşük maaşla çalıştır hemşireni saglık teknisyeni olacak iş

midir. Nisan ayında askerlere 400 TL ile 900 TL arasında zam yapıldı

istenince veriliyormuş yani biz saglıkçılara 16 yıldır özlük haklarımız

da maaşlarımızı hiçbirsey yapılmadığı gibi elimizde olanlarda gidiyor

döner sermaye 0 sıfır TL alıyoruz, sendika nerdesiniz uleennn

Sağlık çalışanları arasında bir fark olmalıdır. Hastanede çalışan

saglıkçılar la masa başında klima altında tertemiz odalarda çalışanlar

bir olmamalıdır. Birsey yapılacaksa hastanelerde çalışan sağlık

personeline zam yapılmalıdur. Hastanede hertürlü riskleri karşı karşıya

olan çalışanla masa başında çalışanlar saglık müdürlükleri. Halk

sağılığı, ilçe müdürlükleri rahatı tercih ediyorlarsa maaşları da

hastanede çalışanlardan ek ödemeleri az olmalı. Bakıyorsun masa

başındaki müdürlükteki adam döner sermaye alırken sen 0 sıfır TL alıyor

üstüne bulaşıcı hastalığı enfeksiyonu ile uğraşıyon. Bakanlık böyle bir

yol izleyebilir.

sorunlarımızıdan ne bakanlık nede cumhurbaşkanımızın haberi olduğunu zannetmiyorum yukarıya bilgiler sorunlarımız dertlerimiz ulaaşmıyor duymuyorlar onun içidir ki öncelikle kamuoyu oluşturalım bimere,cimere,tbbm ne,yazalım sağlık personelinin greve gitmesi yakındır

SIRADAKİ HABER