Yılda 3 Ay ve 8 Yıl Fiili Hizmet Süresi İle İlgili Dava

2008 yılından önce göreve başlayan radyoloji teknisyenlerinin fiili hizmet zammı süreleri ile ilgili olarak Sendika Genel Merkezimiz tarafından örnek bir dava açılmıştı.

Yılda 3 Ay ve 8 Yıl Fiili Hizmet Süresi İle İlgili Dava

Ankara 4 Nolu şube yöneticimiz Erdal Aladağ'ın fiili hizmet süresinin her yıl için 3 ay ve 8 yılla sınırlı olacak şekildeki talebinin reddedilmesi üzerine açılan bu davada mahkeme kararını verdi.

Ankara 11. İdare Mahkemesi verdiği kararda idarenin 5510 Sayılı Kanundaki değişikliği belirterek 5 yıldan fazla fiili hizmet süresinden yararlandırılmayacağı yönünde savunma yaptığı hatırlatıldı.Mahkeme mevzuat hükümleri incelendiğinde  5510 sayılı yasa yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yapan röntgen teknisyeninin fiili hizmet süreleri bakımından 5434 Sayılı Kanuna tabi olduğunun anlaşıldığına vurgu yaptı.

Mahkeme bu nedenle röntgen teknisyeninin 15.10.2008 tarihinden sonra olan çalışmalarının da 5434 Sayılı Kanuna göre (yılda 3 ay, 8 yıl ) değerlendirilmesi gerekirken 5510 sayılı kanuna göre değerlendirilerek fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmamasının hukuka uyarlılığının bulunmadığına hükmedildi.

 İdarenin her yıl için 3 ay fiili hizmet süresi zammı olmak üzere toplam 8 yıl fiili hizmet zammından yararlandırılması talebinin reddine ilişkin işlemin iptaline hükmetti.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER