Tüm Sözleşmeli, Geçici ve Vekil Personel Kadroya Geçirilsin

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Başbakanlık’a bir dilekçe göndererek, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi çalışmalarına diğer personellerin de eklenmesini istedi.

Tüm Sözleşmeli, Geçici ve Vekil Personel Kadroya Geçirilsin
Konuya ilişkin hazırlanan kanun tasarısında yerel yönetimde çalışan taşeron işçilerinin durumunun belirsiz olduğunun ifade edildiği dilekçede, yeni mağduriyetler yaratılmadan tüm taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
 
Dilekçede, “geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde kabul edilerek üzerinde çalışma yapılması konusunda anlaşılan, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin C fıkrası uyarınca istihdam edilen geçici personel ile yüksekokul mezunu kamu işçilerinin kadroya geçirilmesi konusunda herhangi bir adım atılmamıştır' denildi.
 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı, Taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesine ilişkin hazırlanmış olan taslağa, kamu personel rejimindeki aksaklıkların başlıca nedeni olan farklı hukuki statü çerçevesinde istihdam edilen kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının, vekil, İdari Hizmet Sözleşmeli, 4/C’li, 4/B’li, 5393 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine tabi güvencesiz personelin de dâhil edilmesini ve söz konusu personelin kadroya geçirilmesini talep etti.
 
Dilekçede şu ifadelere yer verildi:                                                                          
 
"Sayın Başbakanım;
 


Kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren tarafından istihdam edilen taşeron çalışanlarının kadroya geçirilmesine ilişkin kanun tasarısı çalışmalarının tamamlandığı, ancak yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesi konusunda bir belirsizlik bulunduğu ifade edilmektedir. Bu noktada, yeni mağduriyetler yaratılmadan kamudaki tüm taşeron işçilerinin ayrım yapılmaksızın kadroya geçirilmesi hakkaniyete daha uygun olacaktır. 
 
Ayrıca geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde kabul edilerek üzerinde çalışma yapılması konusunda anlaşılan, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin C fıkrası uyarınca istihdam edilen geçici personel ile yüksekokul mezunu kamu işçilerinin kadroya geçirilmesi konusunda herhangi bir adım atılmamıştır.   
 
Bununla birlikte kamuda 657 sayılı Kanunun 4-A, 4-B, 4-C maddeleri ile kadrolu, sözleşmeli, geçici ve vekil gibi adlar altında personel çalıştırılmakta; 5258 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 5393 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, İdari Hizmet Sözleşmesi kapsamı gibi çok çeşitli statüde personel istihdam edilmektedir.  Aynı kurum içinde aynı işi yapan ancak tabi oldukları yasal mevzuatın farklı olması nedeniyle; maaşları, emeklilik hakları, iş güvenceleri, sosyal ve özlük hakları farklı olan kamu görevlileri bulunmaktadır. Dolayısıyla hazırlanmış olan kanun taslağının, taşeron işçileri kadroya almak dışında, kamudaki çok başlı ve karmaşık istihdam yapısını değiştirmeyeceği açıktır. Kaldı ki, 4/C’li personel ile yüksekokul mezunu kamu işçilerinin kadroya geçirilmesi konusunda çalışma yapılmasına dair Kamu İşveren tarafı ile kamu görevlileri sendikaları arasında kabul edilmiş bir mutabakat olduğu halde, şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadığı da görülmektedir.
 
Kamu istihdamında yeknesaklığın ve adaletin sağlanabilmesinin yolu, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmaktan ve tüm çalışanların iş güvencesi, sosyal haklar, toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak ve izin haklarını da içeren, insanca yaşayabileceği bir ücret aldığı, asli ve süreklilik arz eden kadrolu statüye kavuşturulmasından geçmektedir.
 
Bu doğrultuda, taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesine ilişkin hazırlanmış olan taslağa, kamu personel rejimindeki aksaklıkların başlıca nedeni olan farklı hukuki statü çerçevesinde istihdam edilen kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil, İdari Hizmet Sözleşmeli, 4/C’li, 4/B’li, 5393 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine tabi güvencesiz personelin de dâhil edilerek söz konusu personelin de kadroya geçirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.
 
Saygılarımla."

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER