SÜRÜCÜ RAPORLARI AHEF ALGORİTMASI YAYINLANDI

SÜRÜCÜ RAPORLARI AHEF ALGORİTMASI YAYINLANDI

SÜRÜCÜ RAPORLARI AHEF ALGORİTMASI YAYINLANDI
Sürücü raporu  verirken ortak dil ve halk sağlığı gözetilerek  hazırlanmış olan algoritma ve ve algoritmanın bakanlık kanalıyla kabulü için verilmiş olan dilekçe  ektedir..

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI NA
 ANKARA

 

        Aile hekimleri dernekleri federasyonu (AHEF) hem meslektaşlarına hem de topluma olan sorumluluğu gereği  yürürlükte olan sürücü ehliyet raporları ile ilgili saha da yaşanan uygulama sorunlarına yönelik olarak tespitleri ve önerileri ekte olup  gereğinin yapılmasını arz ederiz.  

Saygılarımızla....

                                                                                                                                              

  Uzm. Dr. Erkut COŞKUN                                                                                                                                           AHEF GENEL SEKRETERİ

 

EK-1 : Mevcut  Sorun ve Önerilerimiz

      2: Ehliyet Algoritması

 

1- Mevcut yönetmelik gereği istenilen muayene koşullarının bir kısmının ASM şartlarında yerine getirilmesi mümkün olmadığı gibi, ileride doğabilecek malpraktis gibi  hukuki sorunlarda raporu veren hekimin direk muhatap kalacağı aşikardır. Bu vesile ile AHEF  ekte sunulan algoritmanın ülke genelinde uygulama bütünlüğü oluşturması açısından THSK kurumunca da değerlendirilerek kabul görmesi temennimizdir.

2- Bu bütünlük için vatandaştan almış olduğumuz beyan formlarının saklanması ve  yine rapor tanzim eden hekimi korumak adına elzemdir. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının tanzim edilen tüm evrakları dijital ortamda saklamak için alt yapı çalışması içinde olduğundan yola çıkarak düzenlenen bu formların da dijital ortama aktarılarak ortak bir havuzda saklanması  talebimizin değerlendirilmesi hem gereksiz kağıt israfının önüne geçecek hem de yıllar sonrasında dahi çok kolay ulaşılabilecek bir hüviyete kavuşacaktır.

3- Algoritma neticesinde sevk edilen branşlardan ücret talep edilmesi oldukça büyük bir sorun teşkil etmektedir ve bu durum aile hekimliğinden konsültasyon olarak değerlendirilip ekstra ücret talep edilmemesi gerekir.YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER