Riskli Birimlere Kısmi Süreli Hizmet Verenler İçin Danıştay Kararı

Konya Selçuk Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuvarında görev yapan üyemizin nöbet tutmak suretiyle acil servise verdiği hizmet süreleri bakımından özellik arz eden riskli birim katsayısından yararlanmak için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine İdare mahkemesinde dava açılmıştı.

Riskli Birimlere Kısmi Süreli Hizmet Verenler İçin Danıştay Kararı
Konya 2. İdare Mahkemesinin verdiği kararında üyemizin talebini reddetmesi üzerine Danıştay’a kararın düzeltilmesi için itirazda bulunulmuştu.


İtirazı görüşen Danıştay 8. Dairesi  verdiği kararda davacının asıl birimin mikrobiyoloji laboratuvarı olduğu ancak çalışma koşulları itibariyle acil servis gibi riskli birimlere de hizmet verdiğine dikkat çekti.
Yerel mahkemenin mikrobiyoloji laboratuvarının riskli birim olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiş ise de 2547 Sayılı Kanunda riskli birimlerde çalışan personele daha yüksek katsayı üzerinden ek ödeme ödeneceğinin belirtildiğine dikkat çekilen kararda idarenin bu hakkı sınırlandıramayacağını ifade edildi. 
Danıştay 8. Dairesi bu nedenle riskli birim olarak kabul edilen acil servise hizmet veren davacının acil servise hizmet verdiği sürelerin hesaplanarak riskli birim katsayısından ödeme yapılması gerektiğine hükmederek Konya 2. İdare Mahkemesinin verdiği kararı bozdu.

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER