İcap Nöbetinde Hukuksuzluğa Geçit Vermedik

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan bir üyemizin tuttuğu icap nöbetinin karşılığında izin kullanmak istemesi talebine idare tarafından evde geçirdiği süre değil sadece çağrılıp hastanede geçirdiği süreler kadar izin verilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açıldı.

İcap Nöbetinde Hukuksuzluğa Geçit Vermedik


&Davayı görüşen İzmir 3. İdare Mahkemesi verdiği kararda 657 Sayılı Kanun’daki hükmün açık olduğunu belirterek “Sadece davet üzerine sağlık kurumuna gidilerek fiilen çalışılan süreler için değil aynı zamanda evde geçirilen icap nöbeti süreleri için de nöbet ücreti verilmesi veya izin kullandırılması gerektiğinden idarenin işleminde hukuka uyarlılık görülmemiştir' denilerek idarenin red işlemini iptal etti. 
Mevzuattaki açık hükme rağmen böyle bir işlemin tesis edilmesi keyfiyete dayalı yönetim sürme isteğinin bir yansımasıdır. Türk Sağlık-Sen olarak böylesi işlemlere asla taviz vermeyeceğimizi ve hukuk karşısından haksızlık yapandan hesap soracağımız bilinmelidir.YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER