DEVLET DESTEĞİ İLE SEKTÖRLEŞMEYE İZİN VERİLMEMELİ

Memiş: Sosyal Güvenliğin Sektörleşmesine İzin Verilmemeli

DEVLET DESTEĞİ İLE SEKTÖRLEŞMEYE İZİN VERİLMEMELİ
Genel Başkanımız Metin Memiş, devletin özel sosyal güvenlikleri teşvik etmek ve kamu kaynaklarını buraya aktarmak yerine, öncelikle sisteme dahil olamayan kesime el uzatması, ardından da sistem dahilindeki vatandaşlara daha fazla hak ve kazanımlar sağlaması gerektiğini söyledi. 

Genel Başkanımız Metin Memiş, Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) tarafından düzenlenen Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı. 

DEVLET DESTEĞİ İLE SEKTÖRLEŞMEYE İZİN VERİLMEMELİ

Konuşmasında, sosyal güvenlik anlamında büyük başarılara imza atıldığını söyleyen Memiş, yaşanan iyi gelişmelerin yanında bazı olumsuzlukların da ortaya çıktığını ifade etti. Memiş, bu sorunların çözümünde ortak akıl ile çalışma ve sosyal güvenlik barışı sağlanabileceğini vurguladı. Genel Başkanımız Memiş, “Barındırdığı vasıf ve özelliklerle toplumun tamamını kapsamına alan tek kurumu olan SGK’nun 10’uncu yılını geride bırakırken sosyal güvenlik hizmetlerinin niteliğini artırmak, kalite ve sürdürebilirlik sağlamak adına piyasalaştırılmasına, ticarileştirilmesine ve özelleştirilmesine imkan veren uygulamaların maalesef son bulmadığını görüyoruz. Devlet, ‘özel emeklilik’, ‘bireysel emeklilik’ ya da ‘birikim hesabı’ gibi sektörel ve rekabet temelli sosyal güvenlik seçeneklerinin dolaylı olarak vatandaşlarına dayatılması anlamına gelecek yaklaşımlardan, teşvik ve sübvanse uygulamalarından uzak durmalıdır.” Dedi. ‘Sosyal güvenlik benzeri güvence’ kapsamında değerlendirilen fakat süre, kapsam ve içerik boyutuyla sınırlı hak ve imkanlar sağlayan sigorta poliçelerinin, emeklilik uygulamalarının, birikim/tasarruf hesaplarının sigorta piyasası aktörleri tarafından satışına kamu maliyesi kaynaklarıyla alan ve portföy oluşturma yükümlülüğünden vazgeçilmesini isteyen Memiş, bunun yerine devletin hiç sigortası olmayanlara, emeklilik gelirleri açlık/yoksulluk sınırlarının altında olanlara ve dezavantajlı kesimlere sosyal destek çıkmasını, onların hayat standardını yükseltecek doğrudan mali katkıda bulunmaya yönelmesi gerektiğini kaydetti. SGK ÖRNEK ALINAN KURUM HALİNE GELDİKuruluşunun 10. yılında SGK’nın yakaladığı başarıya dikkat çeken Genel Başkanımız Memiş, 2000’li yıllarda sosyal güvenlik alanında yaşanan sorunları hatırlatarak, “Dün hastane kuyrukları vardı, bugün yok. Dün ilaç kuyrukları vardı, bugün tarih oldu. Dün her ilaca erişemiyorduk, bugün her ilaca rahatlıkla ulaşabiliyoruz.  Dün, Cratosslot vefat eden hastasını dahi morgdan alamayan vatandaşlarımız vardı, bugün bu gayri insani tabloyu çok şükür kimse yaşamıyor, kimseye reva görmüyoruz. Dün sağlık karneleriyle ve vizitelerle zaman kaybediyorduk, bugün bu bürokratik engeller ve kırtasiyecilik kalktı, her şey elektronik ortamda kısa sürede hallediliyor. Sosyal güvenlik ve sağlıkta yaşanan değişim ve dönüşümleri, gelişmeleri burada saymakla bitiremeyiz. Ancak,  biz her zaman olduğu gibi yine “yetmez” diyoruz. Bu çerçevede, sosyal güvenlik hizmetlerinin niteliğin artırılması, sistemin sürdürülebilir düzeye çıkarılması, sistemik risklerin minimum seviyeye indirilmesi için reformlara devam edilmelidir.” Şeklinde konuştu.

Pek çok ülke tarafından örnek alınan bir sistem ortaya çıktığını ve bu başarının kayda değer bir sonuçla daha ileri taşınması gerektiğini vurgulayan Memiş, sosyal güvenlik alanında gerek mevzuat gerekse uygulama noktasında karşılaşılan sorunların çözümü, sık tekrar edilen, hizmet alan kitlenin ve hizmet sunan kamu görevlilerinin memnuniyet düzeyini olumsuz etkileyen sonuç ve süreçlerin değişimi konularında mutlaka adım atılması çağrısında bulundu. 
Çok karmaşık ve sık değişen mevzuatın da halka intikali ve halk tarafından intibakında da sorunlar çıktığını söyleyen Memiş, SGK’nın bütün birimleriyle ihtisas kurumu olması yanında “insana ihtiram kurumu” olması için de azami çaba ve dikkat ortaya konması gerektiğini dile getirdi. Memiş, bunun için Yönetim Kurulu’nun yetkilerinin artırılmasını, bağımsız ve güçlü bir yönetimin ortaya konması gerektiğini kaydetti. SGK PERSONELİNİN SORUNLARI DA ÇÖZÜLMELİ

Ayrıca SGK’da çalışan personelin yaşadığı sorunları ve bunların çözümü için harekete geçilmesini isteyen Genel Başkanımız Metin Memiş, kurum çalışanlarının hakları konusunda genişleme, özlük haklarının iyileşme ve netleşme sağlanmasını istedi. Memiş, “Kurumun gerek merkez gerekse taşra birimlerinin hizmet binalarında, otomasyon sistemlerinde, hizmete erişim imkanlarında ortaya konan ciddi değişim Kurum personeli bağlamında da ortaya konmalıdır. Kurum çalışanları fiili hizmet zammından yararlandırılmalı,  ek ödemeleri emekliğe yansıtılmalı, muayene ve tedavide alınan katılım payları kaldırılmalı, doğum ve ölüm yardımları yükseltilmeli, emeklilere promosyon imkanı verilmelidir. Görevde yükselme sınavı sonucuna göre atanabileceği uzman kadroları ihdas edilerek, bu kadrolar için görevde yükselme sınavı açılmalı, denetmen ve uzman kadrolarına atabilmeleri için kurum içi görevde yükselme sınavı açılmalıdır.” Dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı'nın da katıldığı toplantıya, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarından da yoğun katılım sağlandı.

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER