Danıştay’dan Eş Durumundan Tayin İle İlgili Önemli Bozma Kararı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapan hemşire üyemizin Gümüşhane belediyesinde şirket personeli olarak görev yapması nedeniyle eşinin yanına gitmek için Gümüşhane’deki bir sağlık kurumuna atanma isteği idare tarafından reddedilmişti.

Danıştay’dan Eş Durumundan Tayin İle İlgili Önemli Bozma Kararı

Açtığımız davada ise yerel mahkeme idarenin işlemini iptal etmemişti.   Bunun üzerine sendikamız tarafından Danıştay’a temyiz başvurusunda bulunulmuştu.Temyizi görüşen Danıştay 2. Dairesi verdiği kararda hemşirenin sözleşmeli iken kadroya geçmesi nedeni ile 5 yıl başka kurum ve kuruluşlara naklinin yapılamayacağından dolayı idarenin tayin talebinin reddettiğine dikkat çekti.

Danıştay kararında her ne kadar böyle bir düzenleme olsa da Anayasa ve uluslararası düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde temel amacın aileyi parçalanmaktan kurtarmak, bireyleri bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu sağlamak olduğuna vurgu yapıldı. Aksi bir uygulamanın günümüz evrensel anlamda kabul görmüş sosyal ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacağına dikkat çekilerek hemşire üyemizin talebinin reddedildiği Sivas İdare mahkemesinin kararının bozulmasına hükmedildi.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER