Bartın Sağlık Hizmetleri nereye gidiyor?

Bartındaki sağlık hizmetlerinde gelinen son noktayı basın açıklaması ile duyurdu.

Bartın Sağlık Hizmetleri nereye gidiyor?

Başkanı Naci Durmuş 
Bartındaki sağlık hizmetlerinde gelinen son noktayı basın açıklaması ile duyurdu.

"Bartında Sağlık Hizmetleri Nereye Gidiyor" Bu Bartın bizim Bartınımız, hastalar çalışanlar vatandaşlar bizim vatandaşımız diyerek, tüm ilgili ve yetkililerin duruma acilen müdahale etmelerini istedi.

BARTIN SAĞLIK – SEN BASIN AÇIKLAMASI

BARTINDA SAĞLIK HİZMETLERİ NEREYE GİDİYOR?

2018 – 2019 MAYIS DÖNEMİ
2018 yılı öncesinde Bartın’a Sağlık Hizmetleri adına hizmet etmiş başta mevcut İl Sağlık Müdürü Sayın Dursun KOÇ ve ekibine teşekkür ederiz.

2018 yılı öncesinde yapılan hizmetler sağlıkta memnuniyeti İl bazında yüksek oranlarda tutmuş, kaliteyi, çalışan memnuniyetini, huzuru arzulanan oranda olmasa da günün şartlarına göre iyi durumda olduğunu göstermiştir.

2018 yılından sonra Bartın Sağlık Hizmetleri görevine gelen idarecilerle yeni bir dönem başlamıştır. İlk gün başlayan yanlış sağlık politikaları ve uygulamalarının yansımaları hizmet noktasında yaşanan problemlerle kendini göstermeye başlamıştır. 
2018 yılı ilk üç ayında yaşananlar bugünkü geldiğimiz noktayı işaret ediyordu. 
Sağlık – Sen ailesi olarak üç ay içerisinde sayısız defalarca mevcut idarecilerle toplantılar yapıldı. Yanlışlar anlatıldı. Biz anlatabildiğimizi zannederken üç ayın sonunda anlatamadığımızı anladık ve o gün ilk uyarımızı 04 / 04 / 2018 tarihinde yaptığımız basın açıklamasıyla çalışanlara ve kamu oyuna beyan ettik. 
Dün istişare edilebilen Sağlık – Sen ailesi 04 / 04 / 2018 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile söylenen gerçekler göz ardı edilerek, itibarsızlaştırılmaya ve yok edilmeye çalışıldı. İlgili ve yetkililere yanlış bilgi verilmek suretiyle yapılan yanlış işlere yenilerini ekleyerek yollarına devam ettiler. 
Sağlık – Sen Ailesi, Üyesi, Delegesi ve Şube Yönetimi olarak tehdit ve Mobbinge maruz bırakıldık. Bütün bu olaylar yaşanırken, sükûnetini ve yaşadıklarını ilgililerine anlattık; Bizim yaşadıklarımız karşısında, Bartın Sağlık Camiasında yaşananlar daha önemli idi ve biz buna odaklandık.

Bartın’ da neler yaşandı?

Bartın’ da yanlış uygulamalar sonucunda;
Tecrübeli uzman hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız tayin isteyip gittiler.

Hastanemiz il dışından gelen hastaları muayenesi yaparken, il dışına hasta gönderir olduk,

Bir yıl içinde;
Üç Başhekim Yardımcısı
İki Müdür
Üç Müdür Yardımcısı
Sayısız Servis Sorumlusu (bir serviste birden fazla sorumlu)
Kritik görevlerdeki (Ayniyat, Organ Bağışı, Kalite, Laboratuvar, Kat Sorumluları, Enfeksiyon, Diyaliz, Acil Servis, Teknik Birimler vb.) çalışanların görevden ayrılmaları, görevden alınmaları neticesinde Sağlık Hizmeti aksamaları, güvensizlik ortamı başlamıştır.
Hastanenin dayanıklılığına bakılmaksızın perde duvarlar dahil kırılmak suretiyle inşaat işlerine ağırlık verilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının bu konu ile ilgili raporları göz ardı edilmiştir.

04 / 04/ 2018 tarih ve 05 / 04 / 2019 tarihlerinde yaptığımız basın açıklamalarını tekrar tekrar buraya yazmıyoruz. Lakin o açıklamaların ne kadar yerinde ve ne kadar doğru amaçlı yapılmış basın açıklamaları olduğunu bugün herkes ama herkes anlamıştır. 
O gün anlatmak istediğimizi anlatamadığımız idareciler, bugün ne kadar yanlış yaptığını ifade edebiliyor. Dünü unutmayalım, ama geleceğe bakalım dediğimizde çaresizlik görüyoruz. Biz çaresizlik görmek istemiyoruz. 
Çalışanların Sesi, çalışanların Sendikası biz Sağlık – Sen Ailesi olarak şunları istiyoruz;
Sağlık Bakanlığı İstatistiklerine göre Türkiye’ nin en kötü hastanesi durumunda olan Hastanemizin geçmiş itibarını geri kazanmasını istiyoruz.

Bartın’ da hizmet alan vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümünü başka illerde araması yerine sağlık sorunlarının çözümünü Bartın’ da bulmasını istiyoruz.

Bilgi Otomasyon sorunu, Laboratuvar sistemi sorunu yüzünden mağduriyet yaşanmasını istemiyoruz.

Sağlık Bakanlığımız tarafından milyarlarca lira harcanarak Eylül 2018 tarihinde ilimize kazandırılan Amasra İlçe Hastanesine iki Laboratuvar teknisyeni atanmış, bu teknisyenler çakılı kadro olmasına rağmen devlet hastanesine alınarak hastanenin laboratuvarı kapatılmıştır. Halen ilçe hastanesinde laboratuvar kapalıdır ve Amasra halkı hizmet alamamaktadır. Bir an önce laboratuvarın yeniden faaliyete geçirilmesini istiyoruz.

Daha önceki yıllarda kardiyoloji bölümü il dışı sevkleri %10 larda iken, 2018-2019 döneminde %100’ lere ulaşmıştır. İl Ambulans Servisi il dışı sevklerine nerede ise yetişemez olmuş, ilçe ve beldelerdeki ambulanslar zaman zaman merkeze çekilmiş yada il dışı sevklere çıkarılmaktadır. En kısa sürede sevklerin düşürülmesi için önlem alınmasını istiyoruz.

Patoloji sonuçlarının eskiden olduğu gibi Bartın’ dan alınmasını Bolu ve Zonguldak İllerinden sonuç bekleyen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamalarını istemiyoruz.

Hastanemizde Psikiyatri Yataklı Birimi vardı. Yataklı Birim kapatıldı. Psikiyatri Yataklı Birimi olmadığı için mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın, mağduriyetlerinin kalkmasını istiyoruz.Tüberküloz Hastaları Hastanemizde yataklı birimde tedavi görüyorlardı, yataklı birim kaldırıldı. Tüberküloz hastalığına yakalanan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasını istemiyoruz.

Kanser hastalarına daha önce kemoterapi uygulanıyordu. Artık sadece kısa süreli olan uygulamalar yapılıyor. Daha önceden olduğu gibi tüm hastalara Kemoterapi uygulanmasını istiyoruz.

Mevcut Kan Bankasının yeri değiştirilmek isteniyor. Şartları uygun olmayan yere taşınarak ruhsatının iptal edilmesinden doğacak sorunların yaşanmasını istemiyoruz.

Yoğun Bakımların kapatılması sonucu vatandaşlarımız mağduriyet yaşamışlardır. Yoğun Bakımlarda gerekli önlemlerin zamanında alınarak Yoğun Bakımlarda yaşanan bakım onarım vb. teknik nedenlerle kapatılmasını istemiyoruz.

Hastanemizin tedarik etmesi gereken malzemelerin tedarik edilememesi neticesinde mağduriyetler yaşanmaktadır. Biz bu mağduriyetlerin yaşanmamasını istiyoruz.

Acillerde çalışan Pratisyen Hekimlerimiz, Mecburiyet Hissiyatı ile Aile Hekimliği Sistemine geçiyor. Biz bunun bu şekilde olmasını istemiyoruz.

Uzman Hekim olarak Bartın Halkına hizmet etmek için atanan Hekimlerimizin, “Askerlik sayıyor gibi” gitmek için gün saymalarını istemiyoruz. Çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyoruz.

Sağlık çalışanları artık her ay hastanede kaç nöbet tutacağım hesabı yapmıyor, bu ay kaç gün/gece evimde ailemle olabileceğim hesabını yapmaktalar. Daha adil çalışma ortamı istiyoruz.

Gece - Gündüz fazla mesaiye kalan çalışanlarımız, eş ve çocuklarından ayrı kalmaktalar. Adaletli çalışma ortamı sağlanarak, çalışanlarımızın sevdikleri ile daha fazla bir arada kalmalarını istiyoruz.

İdari birimlerde çalışan özellikle genç personellere verilen, süpervizör, koordinatör vb. nöbetler yerine aktif nöbete dahil edilerek diğer personellerin üzerindeki yükün hafifletilmesini istiyoruz.

Sağlık çalışanlarına hiçbir bilgisi ve deneyimi olmadığı hiç çalışmadığı farklı farklı servislerde her ay HOMS adı altında mesai yaptırılması ne kadar amacına uygun bir uygulamadır ve amacı nedir? Doğabilecek olumsuzluklar hesap edildi mi? Hastayla çalışan neden karşı karşıya getirilmek isteniyor? Herkesin kendi servisinde profesyonel bir şekilde nöbetini tutmasını istiyoruz.

Sağlık Çalışanlarımıza; Hasta ve Hasta Yakınlarınca, Psikolojik ve Fiziksel Şiddet olmakta. Biz İdarenin gerekli önlemleri alarak şiddetten uzak çalışmalarını istiyoruz.

Sağlık Çalışanları arasında Torpil ve Adam Kayırmacılığın kaldırılmasını istiyoruz.

Çalışanlarımız, Hastanemize gittiklerinde; “Acaba bugün nerede çalışacağız?” kaygısı yaşıyorlar. Biz çalışanlarımızın kaygı duymadan işe gelmelerini istiyoruz.

Gece – Gündüz çalışan, Sağlık Çalışanlarımız hak ettiği Döner Sermayeyi gelirin düşük olmasından dolayı alamıyorlar. Biz çalışanlarımızın daha çok çalışarak hak ettikleri Döner Sermayeden daha fazla pay almalarını istiyoruz.

Yetkisi dışında çalıştırılanların (anestezi vb.) yetkisi dışında çalıştırılmalarına son verilmesini istiyoruz.

Gerek Hastanemizde, gerekse İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan 112 İstasyon ve Komuta Birimlerindeki çalışanlar arasında yapılan Adam Kayırma ve Torpilin kaldırılmasını istiyoruz.

İl Sağlık Müdürlüğünde yetkileri dışında çalışanlar, çalışma huzur ve barışını bozarak personelin motivasyonlarını düşürmektedir. Bu duruma son verilmesini istiyoruz. 
Son bir buçuk yıl içerisinde Bartın İlimizde Sağlık Hizmetleri çok geriye gitmiştir. Yapılan güzel şeyler de var. Ancak Genele bakıldığında şuana kadar kötü yönetilmemiş, gerek vatandaş, gerek yazılı ve görsel basında, gerek çalışanlar nezdinde, gerek bürokrasi, gerekse Sağlık – Sen Ailesi olarak bu zamana kadar eleştirilmemiştir. 
04 / 04 / 2018 ve 05 / 04 / 2019 tarihlerinde yaptığımız açıklama gibi bu yaptığımız açıklamanın da göz ardı edilmemesini istiyoruz. 
Biz Sağlık – Sen Ailesi olarak, yetkililerin sesimizi duymasını, kurumumuzun Sağlık Bakanlığı göstergelerindeki hak ettiği yeri almasını, vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümünü başka illerde arama yerine, eskiden olduğu gibi Bartın İlimizde sorunlarının çözümünün sağlanmasını, Sağlık Çalışanlarımızın itibarı, onuru ve saygınlığını kazanarak, huzurlu, hak ettiğini alarak çalışmasını, yaşanan olumsuzluklardan dolayı Bartın’ dan giden çok değerli Sağlık Çalışanlarımızın geri gelmesini istiyoruz.

Bartın Sağlık – Sen
Şube Yönetim Kurulu A.
Naci DURMUŞ
YORUM EKLE
YORUMLAR
Duy Bartını Sayın Cumhurbaşkanım
Duy Bartını Sayın Cumhurbaşkanım - 1 hafta Önce

Bartında olanlar yapılanlar kesinlikle son zamanlarda hükümete Ak partiye oynanan oyunun alenen göstergesidir .Burda ilin ileri gelenletinden siyasetinden bürokrasisine el birliği ile Recep Tayyip Erdoğan nı sabote ediyorlar.Bu yazılanların al 'ası dönüyor sağlıkta.Sendika kendini parçalıyor ama çalışana zulüm eden vatandaşa sağlık hizmeti sunamayan diğer sendika başkanı da başhekim yalakalık yapmak için özlü sözleri ne yorumlarına beğeni yapıyor.Sonrada çıkıp sizin sendika ne yapıyor diyor. Bu sendika işi değil mücadele işi

bartınnn
bartınnn - 5 gün Önce

bartında sağlık hızla geriye gidiyor.. Yok mu kurtaracak..

hemsire
hemsire - 5 gün Önce

sesimizi duyan var mı

Sağlık Bartın
Sağlık Bartın - 5 gün Önce

Uzun zamandır yaşananların duyulmasını bekliyoruz.Hizmet kalitesinin düştüğü ve Çalışanın bu kadar mutsuz olduğu bir dönem yaşanmamıştır.

Sabote
Sabote - 1 hafta Önce

Bartında yapılanlar AK partiye hükümete karşı kesinlikle sabote. Bir yıldır ortamı hazırlanmaya çalışılan yeni oluşumun tohumları. REis uyanık olma zamanıdır

Sağlık memuru
Sağlık memuru - 1 hafta Önce

Yetkilerinin bu duruma bi el atması lazım yeter artık

saglıkci
saglıkci - 5 gün Önce

korku hastanesi. mübarek fredy nin kabusunu gecti

sağduyu
sağduyu - 1 hafta Önce

"et kokarsa tuzlanır, ya tuz kokarsa?"


SIRADAKİ HABER