2016 KİK Toplantısında Sağlık-Sen'in Talepleri

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu KİK Toplantısı Yapıldı

2016 KİK Toplantısında Sağlık-Sen'in Talepleri
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) Nisan ayı KİK Toplantısı, Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Örnek ve Himmet Bayar’ın katılımı yapıldı.

TKHK adına Başkan Yardımcısı Dr. Ercan Özgül’ün katıldığı KİK Toplantısı’nda, döner sermaye, becayiş, nöbet ücretleri, sendikal izinlerden kesinti yapılmaması gibi birçok konu ele alındı.
Genel Başkanımız Memiş, son zamanlarda döner sermaye konusunda sabitin üstünde ödeme yapılmayan kurum sayısında büyük bir oranda artış yaşandığını, bunun yol açtığı mağduriyetin giderilmesi gerektiğini söyledi. Genel sekreter ve döner sermaye komisyonunun dağıtılabilir döner sermayeye ilişkin kararı onaylama ve değiştirme yetkisinin kısıtlanması gerektiğini belirten Genel Başkanımız Memiş, bunun yanı sıra nöbet tutan personele nöbet ücreti ödemek yerine izin verildiğini, bunun da sağlık çalışanları tarafından olumlu karşılanmadığını kaydetti. Nöbet tutanlara nöbet parası ödenmesi gerektiğini belirten Memiş, 663 Sayılı KHK’ya tabi sendika yönetici ve temsilcilerinin 4688 Sayılı Kanun gereği kullandıkları izinlerden kesinti yapılmaması gerektiğini ifade etti.

2015 KİK taleplerinin değerlendirildiği toplantıda dile getirdiğimiz yeni taleplerimiz ise şu şekilde:


Nisan 2016 KİK Toplantısı’na taşıdığımız taleplerimizin tamamı ise şu şekilde:
1.    663 sayılı KHK’ya tabi sendika yönetici ve temsilcilerinin 4688 sayılı Kanun gereği kullandıkları izinlerde ücretlerinden kesinti yapılmamalıdır.
2.    AFAD’a bağlı kampların bulunduğu yerlerdeki sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personelin tavan ek ödeme oranının 0 yerine 0 olarak uygulanmasına dair 3. Dönem Toplu Sözleşme hükmünün uygulama alanını “… kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı barınma merkezlerindeki geçici sağlık tesislerinde, geçici sağlık tesisi bulunmayan barınma merkezlerinde ise barınma merkezlerinin bağlı olduğu en yakın sağlık tesislerinde …” şeklinde sınırlayan TKHK’nın 20.01.2016 tarih ve 5516.44 sayılı “3. Dönem Toplu Sözleşme” konulu yazısının düzeltilmesi gerekmektedir.
3.    Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları arasında aynı unvan ve branşta görev yapan personelin becayiş yapabilmesine imkan verilmelidir.
4.    Genel sekreterin ve döner sermaye komisyonunun dağıtılabilir döner sermayeye ilişkin kararı onaylama ve değiştirme yetkisi kısıtlanmalıdır. İnceleme heyetlerinin puanları manipüle edebilmesi hususunun önüne geçilmesi gerekmektedir.
5.    Hemşirelere yatan hasta bakımı, yatak düzeltme gibi görevler verilmemelidir.
6.    Uzman hemşire ve uzman ebelik için aranan şartları taşıyanlara 3. Dönem Toplu Sözleşme ile 5 puanlık özel hizmet tazminatı artırımı verilmiştir. Toplu sözleşme ile şartları taşıyan ebe ve hemşirelerin bu haktan faydalanacağı vurgulanmışken, mutemetler bakanlıktan onay istemektedir. Bu konuda tekrar bilgilendirme yapılmalıdır.

 7.    Kadrosu ebe olup da hemşirelik lisans ve yüksek lisans mezunu olanların da uzman hemşire şartını taşıyor olarak kabul edilerek 3. Dönem Toplu Sözleşme ile verilen 5 puanlık özel hizmet tazminatı artışından yararlanmaları sağlanmalıdır.
8.    Özellikle küçük hastanelerde sözleşmeli yöneticiler bir şekilde hizmet sunumuna katkı vermekteler. Bu katkının maddi olarak bir karşılığını almaları sağlanmalıdır.


9.    Nöbet ücretlerine yapılan artışlardan sonra, nöbet tutanlara nöbet ücreti vermek yerine izin verilmeye başlanmıştır. Bu nedenle de servisler yarı sayıyla çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Nöbet tutanlara öncelikle nöbet ücreti verilmesi bu tür sorunları çözecektir.
10.    İcap nöbeti tutan hekimlere mesai dışı çalışma hakkı verilmemektedir. Özellikle tek branş hekimlerinde ciddi sorun olan bu konu çözülmelidir.

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER