Üniversitede Hastanesinde 4/B Kadrosunda Çalışanlar KPSS Tercihinde Bulunabilir Mi?

Üniversitesi bünyesinde Hemşire,ATT,Sağlık Memuru vb.(Ortaöğretim) unvanlı pozisyonda görev yapan ve aynı zamanda İlk ve Acil Yardım önlisans programı mezunu olması durumunda , önlisans mezuniyetinize istinaden KPSS puanı ile sözleşmeli sağlık personeli alımlarına başvuruda bulunması mümkün mü? .

Üniversitede Hastanesinde 4/B Kadrosunda Çalışanlar KPSS Tercihinde Bulunabilir Mi?

 
 Soru :  Üniversite Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B Sözleşmeli maddesine göre görev yapmakta olan Sağlık Personeli Ağustos Ayı içerisinde alımı planlanan Personel alımına başvurabilir mi?

 Cevap :  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel istihdam edilmesine ilişkin olarak 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ;

"Yeniden hizmete alınma" başlıklı ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında?

"Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen unvanlara ilişkin olmak kaydıyla unvan değişikliği yapmak üzere sözleşmesini feshedenlerin bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilecekleri ifade edilmiştir.
 
Bu itibarla, mezun olduğu önlisans programı ile ihraz ettiğiniz pozisyon unvanı farklı olduğundan, Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli sağlık personeli alımlarına KPSS puanınız ile herhangi bir bekleme süresine tabi olmaksızın başvuru yapabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Attyiz. biz

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER