SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA DÜZENLEMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemeyen Yönetmeliğin kapsamına, “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü” de eklendi.

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA DÜZENLEMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/2/2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“b) Bağlı Kuruluş: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER