SAĞLIK PERSONELİNİN HANGİLERİNİN DERECESİ 2 YILDA BİR YÜKSELİYOR?

İki yıl hizmet süresi karşılığında ilave bir kademe ilerlemesi yapılabilecek yerler

SAĞLIK PERSONELİNİN HANGİLERİNİN DERECESİ 2 YILDA BİR YÜKSELİYOR?
Zorunlu yer değiştirmeye tabi Devlet memurları, kalkınmada 1. derece öncelikli yerlerde sürekli görevle bulunduklarında, her iki yıllık hizmet süreleri karşılığında ilave 1 kademe almakta ve derece yükselmeleri 3 yıl yerine 2 yılda bir olabilmektedir.


 
Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurlar arasında, Sağlık Bakanlığı emrinde sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlar da yer almaktadır.

Normal şartlarda kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi

Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapan Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık seviyeleri; bulundukları kademede en az bir yıl çalışınca 1 kademe ilerlemesi, bulundukları derecede en az üç yıl çalışınca 1 derece yükselmesi yapma şeklinde olmaktadır.

Ancak, Devlet memurları hakkında, istisnai hallerde ilave kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi yapma imkanı da söz konusudur. Bu hallerden birisi de, zorunlu yer değiştirme kapsamında kalkınmada 1. derece öncelikli yerlerde görev yapılması halidir.

2 yıl hizmet karşılığında ilave kademe

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yer değiştirme suretiyle belirli bir süre görev yapmak üzere ve mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlara, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde fiilen görev yapacakları sürenin her iki yılı karşılığında ilave bir kademe verileceğine hükmetmiştir.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı emrinde sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görev yapan Devlet memurları da, zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulmuştur.Bu itibarla, zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan, Sağlık Bakanlığı emrindeki sağlık personeli, kalkınmada 1 inci derece öncelikli yerlerde görev yapıyor (zorunluluk, eş durumu, kendi isteği ve benzer sebeplerle) olmaları durumunda, bu yerlerde fiilen görev yaparak geçirdikleri sürelerin (yıllık izin süresi dahil) her 2 yılı karşılığında, ilave 1 kademe ilerlemesi almaktadır.

Her iki yıl hizmet karşılığında ilave bir kademe ilerlemesi yapmaları nedeniyle, bu memurların derece yükselmesi (iki yılda üç kademe aldıklarından) 2 yılda bir olmaktadır.

Kalkınmada öncelikli (1.Derece) yerlerdeki hangi hizmetler değerlendiriliyor?

Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık personeline 2 yıl hizmet süresi karşılığında ilave bir kademe verilirken, kalkınmada 1.derece öncelikli yerlerde geçirdikleri her süre hesaplamaya dahil edilmemektedir.

İlgili memurların söz konusu yerlerde görev yaparken kullandıkları yıllık izin süreleri 2 yılın hesabına dahil edilirken;

*Herhangi bir sebeple kullandıkları mazeret izni veya aylıksız izin süreleri ile hastalık izni süreleri ve mehil müddeti (göreve başlamak için geçen yasal süreler) süreleri,

*Kalkınmada 1.derece öncelikli yerler dışına geçici görevle, vekaleten veya hizmet içi eğitim ya da başka bir nedenle geçici olarak gönderildiklerinde, bölge dışında geçirdikleri süreler

2 yıllık hizmet süresinin hesabında değerlendirilmemektedir.

Öte yandan, 2 yıllık hizmet süresinin hep aynı yerde geçmesi zorunlu değildir. İlgili personelin fiilen görev yaptığı sürelerin (vekalet, geçici görev, hizmetiçi eğitim dahil), kalkınmada 1.derece öncelikli yerler kapsamında olması yeterlidir.  

İki yıl hizmet süresi karşılığında ilave bir kademe ilerlemesi yapılabilecek yerler

memurunyeri.comYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER