Sağlık Çalışanları için mecburi ve geçici görevlendirmeler

Sağlık çalışanları, yaşamlarını olumsuz etkileyen mecburi ve geçici görevlendirmelerin kaldırılmasını talep ediyor.

Sağlık Çalışanları için mecburi ve geçici görevlendirmeler
Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, "Sağlık çalışanlarının insanca yaşayabilmesi, döner sermayeleri emekliliğe yansıtılmalı, ek gösterge adaletsizliği giderilmeli ve maaşları iyileştirilmelidir.

Sağlık çalışanlarına söz verilen 4 yıla 1 yıl yıpranma payı ivedilikle verilmelidir. Sağlık çalışanları meslek odası  kanunu ivedilikle çıkarılmalı ve zorunlu mesleki sorumluluk sigortası başta Hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına kurumlarınca ücretsiz yapılmalıdır. Sağlık çalışanları arasında çalışma barışını bozan, tıbbi uygulamaları değersizleştiren ve hastaları müşteriye  dönüştüren mevcut  performans sisteminden acilen vazgeçilmelidir. Sağlık kurumlarında sözleşmeli ve taşeron işçisi  adı altında her türlü güvencesiz çalıştırmaya son verilmeli; taşeron işçilerinin de içinde olduğu tüm sağlık çalışanları kadroya alınmalıdır.Sağlık çalışanları sağlık hizmeti alabilmek için katkı-katılım payı, muayene ücretinden ve poliklinik sırasından muaf tutulmalıdır. Sağlık çalışanlarının  meslek, görev, yetki ve sorumlulukları  dışında;  idarelerin keyfiyeti  ve dayatması  doğrultusunda angarya  işlerde çalıştırılmalarına son verilmeli ve 1219 sayılı Kanunun ek: 13. maddesi gereği son çıkan uydurma meslekler iptal edilmelidir.

Sağlık çalışanlarının yaşamlarını olumsuz etkileyen mecburi ve geçici görevlendirmeler kaldırılmalıdır. Sağlıkta  şiddetin sona erdirilmesi için Türk Ceza Kanununda gerekli değişiklik yapılmalıdır" 

Haber657YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER