PDC Güncellendi....2020 yılı için geçici görevlendirmeler uzatılacak mı?

2019 Yılı Ekim Ayı itibari ile Sağlık Bakanlığı PDC'yi güncelledi. Ne demektir PDC? PDC ile ilgili olarak biraz bilgi paylaşalım.

PDC Güncellendi....2020 yılı için geçici görevlendirmeler uzatılacak mı?Personel Dağılım Cetveli (PDC), Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirleyen kadro cetvelidir. Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalıştırılacak personel sayısı ilin nüfusu, genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinin tescil edilmiş yatak sayısı, il dışından başvuru sayısı, yıllık ortalama poliklinik sayısı, yıllık ameliyat sayısı, özellik arz eden birimlerinin olması (yoğun bakım ünitesi, reanimasyon ünitesi, yanık ünitesi, diyaliz, kan bankası ve benzeri birimlerin bulunması),Personel dağılımını etkileyecek ölçüde demografik, epidemiyolojik (hastalık insidans ve prevelansı vb), coğrafi ve turizm kaynaklı değişiklikler olması, Hekime başvuru sıklığı, İllerin tıbbi cihaz ve fiziki mekan kapasitesi,Ulaşım şartları, vardiya hizmetleri, gibi etkenlerde dikkate alınır. PDC her unvan ve branş için ayrı planlanır. İl sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı,uzman başhekim, başhekim yardımcısı, müdür ve müdür yardımcıları gibi 663 Sayılı KHK ile sözleşme imzalayanlar PDC'de kapsam dışındadır Personelin illere planlanmasında temel ilke Sağlık Bakanlığı tarafından Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayıya göre atamalar yapılır. Hep bahsederiz ya Sağlık Bakanlığı bilimsel olarak çalışma yapar diye. Burada yapmıştır. İllerde Sağlık Müdürlüklerinin ve bağlı kuruluşlarının branşlar bazında Personel Dağılım Cetvellerini belirlemiş ve ekim ayı itibari ile güncellemiştir. İl-ilçe Sağlık Müdürlüklerinin Personel Dağılım Cetvellerine göre tüm branşlarda kadroları tam dolu iken bağlı kuruluşlarda bir çok branşta boş kadro bulunmaktadır. .İl-ilçe Sağlık Müdürlüklerinin Personel Dağılım Cetvellerine göre tüm branşlarda kadroları tam dolu iken hemen hemen tüm branşlarda il-ilçe sağlık müdürlüklerine geçici görevlendirmeler yapılmaktadır.İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ADSM'lerinde kadrolar dolu olduğu için İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ADSM'lerde geçici görev ile çalışmak son zamanlarda tüm personelin hayalini süslemektedir. Tabi İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ADSM'lerde geçici görevlendirme ile çalışmanın bir kriteri de bulunmamaktadır. Bir sabah aynı serviste nöbet tutuğunuz eczacı, doktor, hemşire, teknisyen,ebe, biyomedikal mühendisi, sosyal çalışmacı, psikoloğ, tıbbi sekreter, VKHİ v,b. branştaki mesai arkadaşınızın İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ADSM'lerde geçici görevlendirme ile görevlendirildiğine şahit olabilirsiniz. Bazen birlikte çalışmazsınız eleman gelecek denir beklersiniz, bakarsınız iller arası tayin ile yada eş durumu ile o gün hastanenize ataması yapılan eczacı, doktor,biyomedikal mühendisi, sosyal çalışmacı, psikoloğ, hemşire, teknisyen,ebe, tıbbi sekreter, VKHİ branştaki personelin geçici görev ile İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ADSM'ye gecici görevlendirildiğine şahit olursunuz. Bu geçici görevlendirmeler öyle bir ay iki ayda değildir. Her yıl sene başında 1 yıllık yapılan görevlendirmelerdir. Kadrosunun bulunduğu hastaneye uğramadan emekli olan bile olabilir. PDC İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ADSM'ler için geçerli değilse neden yapılmakta ve güncellenmektedir. PDC'si dolu olan kuruma PDC'si eksik olan kurumdan eleman görevlendirilmesi yapılması hangi bilimsel veri, hak ve hukuk ile açıklanabilir. Hak, hukuk ve benzeri dilinden düşürmeyen sayın yöneticiler vebaline girilen sadece çalışanlar değildir. Hasta ve hasta yakınlarının da vebaline girilmektedir. Görevlendirilen geçici görevlendirilen bir eczacı nedeni ile hasta bazlı ilaç dağıtılmıyor ise,acilde 3 pratisyen hekim nöbet tutabilecek iken 2 hekim nöbet tutuyor ise, uzman ghekim görevlendirilmesi nedeni ile poliklinik sayısı azalıyor ise,ebe, hemşire, teknisyen, sağlık memuru, Att, tıbbi sekreter,v.b branşlardaki geçici görevlendirmeleriniz nedeni ile sağlık kuruluşlarında çalışan personelin iş yükü artıyor ise, hasta ve hasta yakınlarının bakım kalitesi düşüyor ise bunu açıklayacak bilimsel bir veriniz sanırım yoktur. Azalan personel sayısı nedeni ile fazla tutulan nöbet parası ücretleri olayın başka bir boyutu ve vebal meselesidir. Sayın yöneticiler PDC'si az olan kurumdan, PDC'si dolu olan kuruma kriterinin ne olduğunu gögsünüzü gere gere açıklaycak bilimsel bir veriniz,kriteriniz yok ise,sosyal medya hesaplarınızda adalet, dürüstlük, hak, hukuk ile ilgili paylaşımlar yapmayın. Sağlık çalışanları hakkını helal etmiyor. Yeni güncellenen PDC eşliğinde, 2020 yılı için geçici görevlendirmeler uzatılacak mı?

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER