Memurların Yıllık İzni Artıyor Mu?

Yıllık İzinlerin Artması Mecliste..

Memurların  Yıllık İzni Artıyor Mu?
MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığına sunulan “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, memurlara tanınan yıllık izin kullanma hakkı sürelerinin iş günü olarak belirlenmesini öngörüyor. Meclis tarafından kabul edilmesi durumunda Devlet memurlarını sevindirecek olan Kanun Teklifinin Gerekçesinde; amirin uygun bulacağı zamanlarda kullanılabilen yıllık izinlerin toptan veya kısım kısım kullanılmasının mümkün olduğu, ancak yıl içerisinde en çok kaç parça halinde izin kullanılabileceği konusunda herhangi bir sınırlamanın olmamasının, farklı kurumlarda ve amirlere göre değişen uygulamalara neden olduğu belirtildi. Öte yandan, yıllık izin kullanımı konusunda memurlar arasında eşit olmayan uygulamaların olduğu örnekle açıklanmaya çalışıldı. 30 gün yıllık izin hakkı olan Devlet memurunun; yıllık iznini tek seferde kullanması halinde hafta sonu tatilleri nedeniyle iş gününe isabet eden yıllık izin süresinin 21 güne kadar düşebileceği, 5’er günlük sürelerle yıllık izin kullanması durumunda ise iş gününe isabet eden yıllık izin süresinin 30 gün olabileceği belirtildi. Kanun Teklifi ile, 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle, yıllık izin sürelerinin iş günü olarak kullanılmasının sağlanması suretiyle, memurlara tanınan izin hakkının kurumlara ve amirlere göre değişebilecek şekilde kullanılmasının önüne geçilmesinin ve izin hakkından gereği gibi yararlanılmasının sağlanmasının da amaçlandığı ifade edildi. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102 nci maddesinde yer alan “yirmi gün,” ibaresi “20 iş günü,” olarak ve “30 gündür.” ibaresi ise “30 iş günüdür.” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.memurunyeri.com

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2016, 21:18YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER