Kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları engelli olan memurlar birden fazla defa yer değiştirebililecek

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik'e 2014 yılında şu hüküm eklenmiştir:

Kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları engelli olan memurlar birden fazla defa yer değiştirebililecek

Ek Madde 3 - İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelliolduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirmetalebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarakkarşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır." Bir memur, bu yönetmelik hükmnde yer alan "bir defadan fazla", "en az yüzde 40 oranında", "ağır engelli raporlu", "kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak" ibarelerinin iptali istemiyle dava açmıştır. Danıştay, maddede yer alan "bir defadan fazla" kısıtlamasının iptaline karar vermiştir.İŞTE DANIŞTAY KARARI

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 12:51YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER