Hangi Sağlık Personeli Yeşil Pasaport Almayı Daha Erken Hak Ediyor?

Sağlık çalışanlarından bazıları yeşil pasaport almaya daha erken hak kazanıyor. Kadro dereceleri itibariyle ilk üç dereceye ulaşan Devlet memurlarına tanınan yeşil pasaport alabilme hakkından sağlıkçılar da yararlanabilmekte, ancak bazı sağlık çalışanları bu hakka kavuşması diğer öğretmenlere göre daha erken olabilmektedir. Yeşil Pasaport Nedir? Yeşil pasaport alabilen memurlar kimlerdir? Hususi damgalı pasaport hangi sağlık personeline verilir? İşte ayrıntılar..

Hangi Sağlık Personeli Yeşil Pasaport Almayı Daha Erken Hak Ediyor?

 
SAĞLIK PERSONELİNDEN BAZILARI DAHA ERKEN YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR Devlet memurlarına tanınan yeşil pasaport alabilme hakkından, kadrosu ilk üç derecede olan sağlık personeli de yararlanabilmekte, ancak bazı sağlık personelinin bu hakka kavuşması diğer sağlık personeline göre daha erken olabilmektedir.

Yeşil pasaport alabilen memurlar

Birinci, ikinci veya üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ile diğer kamu görevlileri, 5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümleri uyarınca Hususi Damgalı Pasaport (yeşil pasaport) alabilmektedir.

Pasaport Kanunundaki düzenlemeye göre, yeşil pasaport verilirken memurun “kadro derecesine” bakılmaktadır. Memurun kazanılmış hak aylık derecesi ile emekli keseneğine esas derecesinin ise yeşil pasaport almaya hak kazanma bakımından herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Öte yandan, sağlık personelinin torba kadro uygulamasından (657 sayılı Kanun 68/B) yararlanamadıklarından, ilk üç derecede bu personelin kadro derecesi ile aylık derecesi aynı seviyede bulunmaktadır.

Bazı memurlar çalıştıkları yerden kaynaklı olarak ilave kademe alıyor

657 sayılı Kanun ve 150 Seri No’lu Tebliğin ilgili hükümlerine göre, kalkınmada 1 inci derece öncelikli yerlerde görevli memurların bazılarına 2 yıl hizmet karşılığında ilave bir kademe verilmektedir.

Her iki yıl hizmet karşılığında ilave bir kademe ilerlemesinden yararlanılabilmesi için;-Memurun, kurumu tarafından çıkarılan özel düzenlemelere göre, zorunlu yer değiştirmeye tabi olması gerekir.

-Bu memurun, kalkınmada 1 inci derece öncelikli yerlerde görev yapıyor olması (zorunluluk, eş durumu, kendi isteği ve benzer sebeple) gerekir.

-Bu memurun, kalkınmada 1 inci derece öncelikli yerlerde (aynı yer olması zorunlu değil) fiilen görev yaparak geçirdiği sürelerin (yıllık izin süresi dahil) 2 yıldan az olmaması gerekir.

-Bu memurun, aday memur veya Türk Silahlı Kuvvetleri sivil personeli olmaması gerekir.

Bazı sağlık personeli yeşil pasaport alamaya daha erken hak kazanıyor

Sağlık personelinin kazanılmış hak aylık derecesinin yükselmesi, bulundukları derecede en az 3 yıl çalışma şartına bağlanmış olmasına rağmen, bazı yerlerde görevli sağlık personeli ise 2 yıl çalışınca derecesi yükselebilmektedir. (Bu yazımızda, eğitim ve/veya memuriyet dışı hizmet ve/veya 8 yıl disiplin cezası alınmaması gibi nedenlerle yararlanılan kademe ilerlemesine değinilmemiştir)

Öte yandan, görev yaptıkları kurumların özel yönetmeliklerle sağlık personelinden bazıları için zorunlu yer değiştirme uygulaması da getirilmiş olup, zorunlu yer değiştirmeye tabi olan sağlık personelinin kalkınmada 1 inci derece öncelikli yerlerde görev yapmaları durumunda, bu yerlerde geçirecekleri her 2 yıl karşılığında ilave bir kademe ilerlemesi almaları mümkün olabilmektedir.

İlave kademe ilerlemelerinden yararlanan sağlık personeli, emsali diğer sağlık personeline göre kazanılmış hak aylık seviyesi ve kadro seviyesi bakımından daha ileri derecelerde olmaktadır. Bulundukları unvanda ilk üç derecede kadro bulunması durumunda ise bu derecelerdeki kadrolara daha erken sürede atanabilmektedirler.

Böylelikle, yeşil pasaport hakkına kavuşabilmek için ilk üç dereceli bir kadroya atanması gereken sağlık personelinin 3 üncü dereceye ulaşması daha erken olmaktadır.

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER