HANGİ MEMURLAR KENDİLERİNİN VEYA EŞLERİNİN NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YERDEKİ GÖREVLERE ATANAMIYOR?

HANGİ MEMURLAR KENDİLERİNİN VEYA EŞLERİNİN NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YERDEKİ GÖREVLERE ATANAMIYOR?

HANGİ MEMURLAR KENDİLERİNİN VEYA EŞLERİNİN NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YERDEKİ GÖREVLERE ATANAMIYOR?
Devlet memurlarından bazıları, kendilerinin veya eşlerinin nüfusa kayıtlı olduğu yerlerdeki görevlere atanamamaktadırlar.


 
“Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”, bazı memurların kendilerinin veya eşlerinin nüfusa kayıtlı olduğu yerlerdeki çeşitli görevlere atanmalarına yasak getirmiştir.

Yer değiştirme suretiyle atama

Yer değiştirme suretiyle atamalar; hizmet gereklerine ve özelliklerine göre Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında yapılmaktadır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, illeri gelişmişlik sırasına göre “6” hizmet bölgesine ayırmış; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının  sayısı altıyı geçmemek ve en az üç bölge olmak üzere farklı hizmet bölgeleri belirleyebilmelerine imkan tanımıştır.

Memurun kendisinin ve eşinin nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaması

Yönetmelik, yer değiştirme kapsamındaki personelin bazılarının atanamayacağı yerleri de belirlemiştir.

Buna göre; vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, nüfus ve vatandaşlık müdürü, nüfus müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel bazı yerlere atanmamaktadır.

Yönetmeliğe göre, söz konusu personelin;-Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,

-Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl süreyle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkilerinin bulunduğu il veya ilçe, bu il'e bağlı ilçe, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere

atanması mümkün olamamaktadır.

Nüfusa kayıtlı olunan yere atanamamanın istisnası

Bazı memurların, kendilerinin veya eşlerinin nüfusa kayıtlı oldukları yere atanmasını yasaklayan Yönetmelik, bu yasağa bazı istisnalar da getirmiştir.

Yönetmelik, son genel nüfus sayımına göre;

-IV, V ve VI ncı bölge kapsamındaki il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,

-Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda, memurun ve eşinin o yerde nüfusa kayıtlı olup olmadığına bakılmayacağına hükmetmiştir. Ayrıca, kurumların hizmet gereklerini ve özelliklerini dikkate alarak bu rakamların üzerinde nüfus rakamları belirlemelerine de imkan tanımıştır.

Hizmet bölgelerimemurunyeri.comYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER