ERKEK MEMURA, ÇOCUK NEDENİYLE TANINAN AYRICALIKLAR NELER?

Eşi doğum yapan memur, çocuğundan dolayı bazı haklara kavuşur.

ERKEK MEMURA, ÇOCUK NEDENİYLE TANINAN AYRICALIKLAR NELER?
Erkek memur, çocuğundan dolayı; mazeret izni, yarım zamanlı çalışma, refakat izni ve aylıksız izin gibi hakların yanı sıra bazı parasal haklara da kavuşmaktadır. Bu haklar eşlerin her ikisinin ya da sadece birinin memur olması durumuna göre farklılık gösterebilmektedir.

Çocuğu olan erkek memura mevzuat ile tanınan haklardan bazıları şöyle:

*Eşi doğum yapan memur, isteği üzerine 10 gün babalık izni (mazeret izni) kullanır.

*Doğum sırasında veya doğumdan sonra analık izni süresi içerisinde eşi ölen erkek memur, isteği üzerine anne için öngörülen analık izni süresi kadar (mazeret izni) kullanır.

*Memur, çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 gün mazeret izni kullanır.

*Memur, çocuğunun ölümü halinde isteği üzerine 7 gün mazeret izni kullanır.

*En az %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğu (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az %70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanan memur, isteği üzerine hastalık raporuna dayalı olarak bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni kullanır.*Memur, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan çocuğunun ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar refakat izni kullanır. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

*Memur, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan çocuğunun ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması nedeniyle refakat izni kullanması durumunda, bu izin süresinin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, isteği üzerine 18 aya kadar aylıksız izin kullanır.

*Eşi doğum yapan memur, isteği üzerine eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren 24 ay süreyle aylıksız izin kullanır. Bu şekilde kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle, ilgili memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilir.

*Eşi doğum yapan memur, babalık izni süresinin bitiminden başlayarak, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, haftalık çalışma saatlerinin yarısında çalışabilir (bu dönemde yarım ücret alır).

*Çocuğu olan memura, her ay 250 gösterge rakamının (72 ay ve daha küçük ise 500 gösterge rakamının) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarda aile (çocuk için) yardımı ödenir.

*Maaş hesabında, brüt maaştan kesilecek gelir vergisinden indirilen asgari geçim indiriminin miktarı, aile yardımından yararlanan çocuk sayısına göre değiştiğinden, çocuk nedeniyle aylık net ücret artar. (eşi çalışmayan için en çok 3 çocuk, eşi çalışan için en çok 5 çocuğa kadar)

*Çocuğu canlı olarak dünyaya gelen memura; birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL tutarında doğum yardımı yapılır. (eşe bu yardımın ödenmediği hallerde)

*Sıra tahsisli lojman puanlaması yapılırken, diğer unsurlara göre eşit puanda olan memurlardan, çocuk sayısı fazla olana daha çok puan verilir.


memurunyeri.comYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER