Doğuma bağlı aylıksız izin süreleri derece ve kademede sayılacak

Doğum nedeniyle alınan aylıksız izinli süre için de derece ve kademe verilmesini öngören hüküm yürürlüğe girdi.

Doğuma bağlı aylıksız izin süreleri derece ve kademede sayılacak
6663 sayılı Kanunun, 10 Şubat 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. 

Kanunun 5. maddesi, doğum nedeniyle aylıksız izin alan bayan memurlar için önemli bir hak getirmektedir.

Kanunun ilgili hükümleri şu şekildedir:MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"8- 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."

MADDE 11- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 42- 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde aylıksız izin kullananlar ise kalan izin süreleri bakımından söz konusu bent hükmünden yararlandırılır."

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER