Doğum Yapan Sağlıkçı Gece Vardiyasına Girebilir Mi ?

657 sayılı Kanunun 101. maddesi hükmünde yer alan emredici ifadeden dolayı, 24 aydan küçük bebeği olan annenin, gece vardiyasına kalmak istese dahi, idare kendisine gece vardiyası görevi veremez

Doğum Yapan Sağlıkçı Gece Vardiyasına Girebilir Mi ?

SORU: İyi çalışmalar 112 acil çağrı merkezi müdürlüğünde görev yapmaktayım. 24 aydan küçük bebeğim olduğundan dolayı gece nöbetine kalamıyorum. Bu yasal hakkımı kullanmak istemiyorum. Kurum gece vardiyasına yapmamakta ısrarlı! Bu konuda gece vardiyasına kalmak için hakkından feragat edebilir miyim teşekkürler iyi çalışmalar

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti" başlıklı 101. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Madde 101 -Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez."657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 101. Maddesinde kullanılan "verilemez" ifadesi emredici mahiyette olduğundan idarecilerin doğum yapan memurlara doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi vermemesi gerekir.

Bu durum idarecinin görevi ve sorumluluğudur.

İlgili memurun feragat etmesi de hukuken mümkün değildir.

memurlar.net
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER