Doğum yapan memur hangi ödemelerden faydalanır?

Doğum yapan kamu personelinin hangi ödemelerden yararlanma hakkı vardır? Doğum yapan memur 657 sayılı DMK'ya göre hangi ödemelerden faydalanmaktadır?

Doğum yapan memur hangi ödemelerden faydalanır?

Soru: Merhaba kamuda ebeyim 5/1indeyim. 04.05.2018 tarihinde dogum yaptim. 300 ptt ye, 130 maas hesabima para yatmis. Fakat 4bin kusur daha para alanlar varmis. Baska benim alacagim para var mi?

Cevap
633 sayılı KHK: Doğum yardımı

EK MADDE 4 - (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz.(5) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez."

Memurlar dahil tüm vatandaşlara 15 Mayıs 2015'ten sonra doğan ilk çocuk için 300, ikinci çocuk ta 400, üçüncü çocukta 600 TL doğum yardımı yapılır.

Ayrıca çocuğu olan memurlar çocuk yardımı alır, asgari geçim indiriminden daha yüksek tutarda yararlandırılır.

Bu ödemeler dışında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ödeme yapılamamaktadır.

memurlar.net

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER