4/C’den 4/B’ye Geçiş Neler Var, Nasıl Olacak

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 4/C Statüsünde Çalışan Personelin 4/B Sözleşmeli Pozisyonlara Geçmesine İlişkin Düzenlemeler:

4/C’den 4/B’ye Geçiş Neler Var, Nasıl Olacak

30 Mart 2018 tarihli ve 30376 sayılı Resmi Gazete’de “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın 3. maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a Geçici Madde 11 eklenmiştir. 
Söz konusu madde hükmüne göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun geçici 43. maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkı olanlardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin mülga C fıkrasına göre Türkiye İstatistik Kurumunda çalışanlar “anketör' unvanlı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yükseköğretim mezunu olanlar “idari büro görevlisi' unvanlı, diğerleri ise “idari destek görevlisi' unvanlı pozisyonlara idarelerince halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere sözleşmeli personel olarak atanacaktır.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Geçici 43. maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile eklenen Geçici 11. madde ile “idari büro görevlisi' ve “idari destek görevlisi' olarak sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmeyecektir.
Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınacaktır.
Ayrıca “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın 6. maddesi ile “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar' ın ek ödeme oranlarının yer aldığı listeye “Anketör' , “İdari Büro Görevlisi' ve “İdari Destek Görevlisi' olarak atanan personelin hangi oranda ek ödeme alacağı belirlenmiştir. 

Yapılan düzenleme ile sabit ek ödeme oranı “Anketör' , “İdari Büro Görevlisi' ve “İdari Destek Görevlisi' için ek ödeme oranı %20 olup, toplamda 206,45 TL ek ödeme alacaklardır. bu miktardan sadece binde 7 damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

Söz konusu düzenlemeler içerisinde performansa dayalı ek ödemelere ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER