22 Mart 2016 Tarihli ve 29661 Sayılı Resmî Gazete

Atama Kararları

22 Mart 2016 Tarihli ve 29661 Sayılı Resmî Gazete
 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/8454   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında El Sanatları Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2016/8457   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2016/8460   Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasına Katılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2016/8461   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/8436    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/8488  Umuma Mahsus Pasaport Hamili Bosna Hersek Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Seyahatlerinde, 180 Gün İçinde Toplamda 90 Günü Aşmamak Kaydıyla 60 Gün Olan Vizesiz Kalış Sürelerinin 90 Güne Çıkarılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2016/8367   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

—   Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARLARI

—   Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Görevlisi Doç.Dr. Ömer Akil ÖZER’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

––   Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Recep ÖZTÜRK’ün Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar

––   Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Faruk AŞICIOĞLU’nun Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelinin Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmelik

––   Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Betmatik Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2016/5)

—   Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması  Hakkında Tebliğ

—   Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

––   2016 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2016 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2016 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2016 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 7/1/2016 Tarihli ve 2013/2849 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 7/1/2016 Tarihli ve 2013/3711 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 7/1/2016 Tarihli ve 2013/8045 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 20/1/2016 Tarihli ve 2013/9648 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 20/1/2016 Tarihli ve 2015/7908 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 2, 13, 14. ve 16. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER