112 Acilde çalışan paramedik %40 ek puan alır mı?

Sağlık personeline ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik uyarınca, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele, il sağlık müdürlüğü il birim performans puanı üzerinden %40 oranında ek puan verilmekte olup, çalışan personel ifadesi sadece Sağlık Bakanlığı Genelgesi gereğince sadece İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği bünyesinde fiilen çalışan personeli kapsamaktadır.

112 Acilde çalışan paramedik %40 ek puan alır mı?

Soru: Merhaba, sağlık müdürlüğünde acil sağlık hizmetlerinde paramedik olarak çalışıyorum. Ek ödeme Yönetmelikte 13.madde Acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 40 ek puan verilir demesine rağmen bu puandan yararlanmıyorum.

Bu konuda mutemet seni kapsamıyor diyor, ek puanı kimler alır ve ben neden alamıyorum cevap için saolun şimdiden

Cevap: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Üçüncü bölümünde İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları belirtilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 13.madde (m) bendinde ek puan oranları ve personel kriterleri belirtilmiştir.(Tablo-I)

Tablo-I

Tablo-I

Ek Puan Verilen Personel

Süre

Sağlık Tesisi Puan Ortalaması Üzerinden Verilecek Oran

1

Muayene ve kabul komisyon üyelerine

Görevlendirildiği sürece

% 5

2

İhale-satın alma komisyon üyelerine

Görevlendirildiği sürece

%10

3

Eğitim faaliyetinde görevli eğiticilere

Görevlendirildiği sürece

%10

4

Piyasa gözetimi ve denetimi yapan personeller

Görevlendirildiği sürece

%10

5

Performans ve kalite koordinatörlüğünde görevli personeleGörevlendirildiği sürece

%10

6

İl sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personele(merkez ilçeler dahil)

Görevlendirildiği sürece

%10

7

İlçelerde bulunan birimlerde göre yapan personele( merkez ilçeler hariç)

Görevlendirildiği sürece

%15

8

112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele

Görevlendirildiği sürece

%40

9

Fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personele

Görevlendirildiği sürece

%20

10

Döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu kararı ile belirlenen tüm personelden en fazla %5 personele

Yılda 3 ay

%20

melik gereğince 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele görevlendirildiği sürece il sağlık müdürlüğü il birim performans puanı üzerinden %40 oranında ek puan verilmektedir. Fakat Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 76219013 sayılı Genelge de "112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan personelden" anlaşılması gerekenin ne olduğu açıklanmıştır. Bu Genelge'ye göre; "112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelden anlaşılması gereken, İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği bünyesinde fiilen çalışan personeldir."

Bu hükümler doğrultusunda; İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği bünyesinde fiilen çalışan personel olmadığınızdan, İl sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Şube Müdürlüğünde fiilen görev yapmış olduğunuzdan %40 ek puandan yararlanamayacağınız, fakat İl sağlık müdürlüğüne bağlı bir birimde görev yapan personel olduğunuzdan dolayı %10 ek puandan yararlanmanız gerektiği düşünülmektedir.

Diğer taraftan yönetmelikte "112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele" demekte olup, bu ifadeden burada çalışan tüm sağlık personelinin yararlandırılması gerektiği anlamı da çıkmaktadır. ancak, Sağlık Bakanlığı yayımladığı genelgeyle yönetmeliğin hükmünü daraltmıştır. Bu noktada, Genelgenin iptali için dava açılabilir.

memurlar.net

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER