Mevzuat

Hangi Sağlık Personeli Yeşil Pasaport Almayı Daha Erken Hak Ediyor?
Hangi Sağlık Personeli Yeşil Pasaport Almayı Daha Erken Hak Ediyor?

Sağlık çalışanlarından bazıları yeşil pasaport almaya daha erken hak kazanıyor. Kadro dereceleri itibariyle ilk üç dereceye ulaşan Devlet memurlarına tanınan yeşil pasaport alabilme hakkından sağlıkçılar da yararlanabilmekte, ancak bazı sağlık çalışanları bu hakka kavuşması diğer öğretmenlere göre daha erken olabilmektedir. Yeşil Pasaport Nedir? Yeşil pasaport alabilen memurlar kimlerdir? Hususi damgalı pasaport hangi sağlık personeline verilir? İşte ayrıntılar..

Engelli Sağlık Kurul Raporları Hakkında Neler Değişti?
Engelli Sağlık Kurul Raporları Hakkında Neler Değişti?

20 Şubat 2019 tarihinde Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (ÇÖZGER) yürürlüğe girdi. Böylece 30/3/2013 tarihli Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Bu yazıda sadece Yönetmeliklerin haklara yönelik uygulanmasından söz edilecek.

Sağlıkçılar ders saati ücreti ile görevlendirilebilir
Sağlıkçılar ders saati ücreti ile görevlendirilebilir
Doğum yapan memur hangi ödemelerden faydalanır?
Doğum yapan memur hangi ödemelerden faydalanır?
Sağlıkta Döner Sermaye ek %'leri Kimleri Kapsar
Sağlıkta Döner Sermaye ek %'leri Kimleri Kapsar
112 Acilde çalışan paramedik %40 ek puan alır mı?
112 Acilde çalışan paramedik %40 ek puan alır mı?

Sağlık personeline ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik uyarınca, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele, il sağlık müdürlüğü il birim performans puanı üzerinden %40 oranında ek puan verilmekte olup, çalışan personel ifadesi sadece Sağlık Bakanlığı Genelgesi gereğince sadece İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği bünyesinde fiilen çalışan personeli kapsamaktadır.

Devlet memurları nasıl rapor alırsa maaş kesintisi yapılmaz?
Devlet memurları nasıl rapor alırsa maaş kesintisi yapılmaz?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 152. maddesindeki şu ifadeler gereği "... bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir." memur maaşlarına rapor kesintisi uygulanmaktadır. Peki Devlet memurları nasıl rapor alırsa maaş kesintisi yapılmaz?