Üniversite hastanesine 14 Ekim’e kadar KPSS’li ve KPSS’siz 53 sağlık personeli alımı yapılacak!

Hacettepe Üniversitesi Hastanesine 14 Ekim 2019 tarihine kadar KPSS’li ve KPSS’siz sağlık personeli alımı yapılacak! Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre, KPSS şartsız Eczacılık Fakültesi mezunu 1 eczacı ve KPSS şartlı olarak hemşire, sağlık teknikeri ve diyetisyen alanlarında 53 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı bildirildi. Peki başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar…

Üniversite hastanesine 14 Ekim’e kadar KPSS’li ve KPSS’siz 53 sağlık personeli alımı yapılacak!

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet sayfası üzerinden yeni sağlık personeli alım ilanı yayınladı. İlana göre Hacettepe Üniversitesi 29 Eylül ile 14 Ekim 2019 tarihleri arasında KPSS şartlı ve KPSS şartsız olarak toplamda 53 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Sağlık personeli alımı başvuruları başlamış olup, adayların en geç belirtilen son başvuru tarihine kadar, ilan içeriğinde belirtilen adrese başvuru yapmaları gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi resmi personel alım ilanı şöyle;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

KADRO DAĞILIMI

KPSSP3 ile 39 Hemşire Alımı;

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.

KPSS şartı olmadan 1 Eczacı Alımı;

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

KPSSP3 ile 1 Diyetisyen Alımı;

Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik Yüksekokullarının 4 yıllık lisans programından mezun olmak.

KPSSP93 ile toplamda 12 Sağlık Teknikeri Alımı;

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. 3 personel,

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Teknikerliği 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. 3 personel

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Gastroenteroloji Bilim Dalı Bilim DalıEndoskopi Ünitesinde görevlendirilmek üzere) 1 personel,

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Merkez ve Acil Laboratuvarlarında görevlendirilmek üzere) 1 personel

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak, bir Üniversite Hastanesinde Girişimsel Radyoloji alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak ve deneyimini SGK dökümü ile kanıtlamak. (Girişimsel Radyoloji Ünitesinde görev yapmak üzere) 1 personel,
 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalında görevlendirilmek üzere.) 1 personel
ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,

(4) 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,

(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI 

(1) Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2018 yılı KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bu pozisyon için yazılı ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru yapılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve 2 adet fotokopisi, diplomalarının ve/ veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için askerlik belgesinin aslı ve fotokopisi, ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.

(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74. Maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinin Birinci fıkrasının (a) bendine 8. Fıkra olarak “Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” Bendi uyarınca ilgili formun elektronik ortamda doldurulup başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

(4) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

(5) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde //www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.

(6) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin //www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu ilana başvurular resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) arasında kabul edilecektir.

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER