Sözleşmeli hemşire alımı yapılacak

Ege Üniversitesi Hastanesi'nin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmeküzere hemşire alımı yapılacağı bildirildi.

Sözleşmeli hemşire alımı yapılacak
Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sözleşmeli hemşire alımı yapılacaktır. Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere giderleri Döner Sermaye ve Özel bütçesinden karşılanacağı Bets10 belirtilen 5 adet hemşire alımı yapılacaktıır. Sözleşmeli personellerin tamamı Hastane Başhekimliği bünyesinde görevlendirilecek olup, vardiyalı ve nöbet usulü istihdam edileceklerdir.

 Genel Şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) 2014 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3) puanı esas alınacaktır.

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 İstenilen Belgeler:

 

1- Başvuru Formu ( Başvuru sırasında temin edilebilir )

2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi

3- Fotoğraf 1 Adet

4- KPSS Sonuç Belgesi

5- Kimlik Fotokopisi

6- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

7- Hizmet Belgesi ( Tecrübe aranan kadrolar için çalışılan kurum ya da işletmeden alınan belge )

 Önemli Not: 

a) 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

 

b) İsteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait //www.ege.edu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

c) İşe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde //www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

 

d) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu //www.ege.edu.tr web adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

e) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

 

f) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

 

(g) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin //www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

 

(h) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

 

(i) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER