Sağlık teknikeri alımı yapılacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sağlık teknikeri - radyoterapi personeli alımı yapılacaktır.

Sağlık teknikeri alımı yapılacak

 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sözleşmeli Sağlık Teknikeri - Radyoterapi personeli alımı ilanı...
 
BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
 
1- T.C. Vatandaşı olmak,
 
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 
3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 
4- Erkek adayların, askerlik hizmetini yapmış veya muaf olması,
 
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 
6- Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak,
 
7- 2014 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,
 
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 
NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır. 

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
 
1- Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) müracaat edeceklerine dair dilekçesi, mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) ve ilgili (2014 yılı) KPSS (B) grubu puan belgesi ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
2- Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.
 
BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER 

1- Başvuru dilekçesi (www.aku.edu.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır.
 
2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili (2014 yılı) KPSS (B) gurubu sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
 
3- Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti
 
4- 2 adet fotoğraf
 
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:
 
1- İlgili (2014 yılı) KPSS (B) grubu (Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır) puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgiliye ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) - 444 03 03 dahili 10364 – 10365

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER