Hemşire ve röntgen teknisyeni alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Diş Hekimi Fakültesine hemşire ve röntgen teknisyeni alımı yapılacağı bildirildi.

Hemşire ve röntgen teknisyeni alımı
Üniversitenin Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Diş Hekimi Fakültesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 5 adet hemşire ile 1 adet röntgen teknisyeni alınacaktır.
 
GENEL ŞARTLAR:
 
657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
 
BAŞVURU ŞEKLİ:
 
Adaylar, başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
BAŞVURU TARİHLERİ:
 
İlk Başvuru: 31.05.2016
Son Başvuru: 14.06.2016
 
BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
 
1) KPSS 2014 (B) sınavından alınan puanlamaya göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
2) Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atanan adaylar 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.
 
İSTENEN BELGELER:
 
1- Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.
 
2- 2014 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)
 
3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
 
4- Aranan niteliklere ilişkin belgelerin asıl suretleri
 
5- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
 
6- 2 adet vesikalık fotoğraf.YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER