Hemşire ve büro personeli alınacak!

Trakya Üniversitesi'ne hemşire ve büro personeli alımı yapılacak.

Hemşire ve büro personeli alınacak!
Trakya Üniversitesi'nde görevlendirilmek üzere 3 hemşire, bir büro personeli olmak üzere 4 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular 15-24 Aralık tarihleri arasında yapılacaktır.

ARANANILAN KOŞULLAR

1- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3- Nöbet usulü çalımaya engel halinin bulunmaması,

4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek
taraflı feshetmemiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELERAdayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma veya çıkıŞ belgelerinin fotokopisi,

3- KPSS puanını gösteren belge (Lisans mezunları için 2014 KPSSP3 puanı)

4- Önlisans Hemşire ve Büro Personeline başvuracaklar için çalışma belgesi,

5- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru / Beyan formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.)

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki üç iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır. Alınmaya hak kazanan adaylar 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar
haklarını kaybederler.YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER