Hemşire alımı yapılacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne 10 hemşire ile 1 sağlık personeli alımı yapılacak.

Hemşire alımı yapılacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.

Adayların başvurularını en geç 24 Aralık 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar, www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Lise Mezunları için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir. 
Lisans Mezunları için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. Genel Şartlar: 

1. T.C. vatandaşı olmak, 

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşılar suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

4. Askerlik Durumu itibariyle; 

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. 

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

2) İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak. 

3- 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları. 

4- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İstenilen Belgeler; 

1. Başvuru Formu 

2. Bir adet fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılacak) 

3. Sağlık Beyanı 

4. Adli Sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı belge veya beyanı 

5. Diploma veya Mezuniyet Belge Fotokopisi 

6. 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi 

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

8. Nörodejeneratif hastalıkların nörofizyolojik/nöropsikiyatrik parametlerini değerlendirebilecek yeterlilikte olmak ve yeterliliğini sertifika ile belgelemek (100 Nitelik Koduna Başvuranlar tarafından eklenecektir.) 

9. Perfüzyonist Yetki Belgesi (400 Nitelik Koduna Başvuranlar tarafından eklenecektir.) 

10. SGK Hizmet Dökümü (300 ve 400 Nitelik Koduna Başvuranlar tarafından eklenecektir.) 

11. Çalışma Belgesi ( 300 ve 400 Nitelik Koduna başvuranlar tarafından eklenecektir.)
Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2015, 22:28YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER