En az lise mezunu hemşire ve sağlık teknikeri personel alım ilanı! Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne KPSS şartlı sözleşmeli memur alımı yapılacaktır!

En az lise mezunu hemşire ve sağlık teknikeri personel alım ilanı! Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne KPSS şartlı sözleşmeli memur alımı yapılacaktır!


Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan kamu personel alım ilanlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yeni sağlık personel alımı yapacağı bildirildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan memur personel alım ilanına göre; en az lise mezunu (sağlık meslek lisesi mezunu) 3 hemşire ve en az ön lisans mezunu 15 sağlık teknikeri personelleri alımı yapılacağı bildirildi. Sağlık personeli genel alım başvuru şartlarına göre, Sağlık tekniker alımı için KPSSP93, hemşire alımı için KPSSP94 puan türü ile değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca personel alım ilanında aranan özel şartlar arasında

Sağlık Teknikeri personel alımı için

1 – Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2 - Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

3 - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.

Hemşire alımı için;

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak şartı bulunmaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan resmi açıklama şöyle;
 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.
Başvurular, 13-27/06/2019 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

2- Sağlık Teknikeri unvanlı pozisyona başvuracakların ön lisans düzeyinde; Hemşire unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2018/KPSS’ye girmiş olmaları, 3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR: 1- Başvuru Formu (//personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.) 2- Diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),

3- Nüfus cüzdanı aslı (idarece örneği alınacaktır),

4- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir), 5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet ’ten barkotlu belge oluşturularak alınabilir), 6- Adli sicil kaydı (e-devlet ‘ten barkotlu belge oluşturularak alınabilir),

7- 2018/KPSS Sonuç Belgesi,

Kamu Personeli

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER