Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

                  Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

KOD NO.

UNVANI

BÜTÇESİ

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLERİ

01

Sağlık Fizikçisi

Özel Bütçe

1

- Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans bölümü mezunu olup, Radyoterapi Fiziği, Diagnostik Radyoloji Fiziği veya Nükleer Tıp Fiziği alanlarından birinden yüksek lisans mezunu olmak.

02

Diyetisyen

Özel Bütçe

2

- Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.

- Belgelendirmek kaydıyla yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde Diyetisyen olarak çalışma deneyimi bulunmak.

03

Fizyoterapist

Özel Bütçe

3

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla Rehabilitasyon Merkezlerinde Fizyoterapist  olarak çalışma deneyimi bulunmak.

04

Diğer Sağlık
Personeli

Özel Bütçe

1

-Odyoloji bölümü lisans mezunu olmak veya farklı bir lisans programından mezun olup, Odyoloji alanında yüksek lisansı veya doktorası yapmış olmak.

05

Sağlık Teknikeri

Özel Bütçe

1

- Odyometri ön lisans programı mezun olmak.

06

Sağlık Teknikeri

Özel Bütçe

2

- Fizik Tedavi veya Fizyoterapi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

07

Sağlık Teknikeri

Özel Bütçe

2

-Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

08

Sağlık Teknikeri

Özel Bütçe

1

-Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.

09

Sağlık Teknikeri

Özel Bütçe

4

- Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (İhtiyaç halinde ambulans kullanmak üzere)

- Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin acil servisinde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak.

 (Hastanemiz Acil Servisinde çalıştırılmak üzere)

10

Diğer Sağlık Personeli

Özel Bütçe

1- Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği dalından mezun olmak,

- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (İhtiyaç halinde ambulans kullanmak üzere)

- Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin acil servisinde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak.

 (Hastanemiz Acil Servisinde çalıştırılmak üzere)

11

Sağlık Teknikeri

Özel Bütçe

14

-Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin ameliyathanesinde  en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak.

12

Sağlık Teknikeri

Özel Bütçe

2

- Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

- En az 1 (bir) yıl Tomoterapi cihazı kullanma deneyimine sahip olmak.

13

Sağlık Teknikeri

Özel Bütçe

4

- Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

 - Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin anestezi biriminde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak.

(Hastanemizde Anestezi Yoğun Bakım, Ameliyathane, Algoloji, Palyatif Bakım Merkezi, Ameliyathane dışı Anestezi Uygulama alanlarında çalıştırılmak üzere)

14

Sağlık Teknikeri

Özel Bütçe

4

- Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

 (Hastanemizin Yoğun Bakım, Palyatif Bakım Merkezi ve diğer kliniklerde tüm yaş gruplarına hizmet vermek üzere)

15

Sağlık Teknikeri

Özel Bütçe

2

- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı ön lisans mezunu olmak

- F Klavye Kullanım Sertifikası bulunmak

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde en az 1 (bir) yıl Tıbbi Sekreterlik yapmış olmak

16

Sağlık Teknikeri

Özel Bütçe

1

- Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak.

- EEG ve EMG Cihazlarını kullanma deneyimine sahip olmak.

- Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde mezun olduğu alanda en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak.

GENEL ŞARTLAR:

1-       Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2-       2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.

3-       Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-       Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

5-       Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

6-       Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

7-       Deneyim istenen ilanlar için deneyimin SGK (Sigorta Primi yatırılmış olması) kaydı ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

8-       Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.   

9-       Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası  www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10-    Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11-    Atanmaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden gece nöbeti tutmaya engel durumunun olmadığını gösteren heyet raporu almaları gerekmektedir.

12-    Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

  İSTENİLEN BELGELER:

             1) Başvuru Formu  için tıklayınız. (Bilgisayar ortamında doldurulup çıktı alınarak ıslak imza ile teslim edilmesi gerekmektedir.)

                2)  Öğrenim Belgesi            

                3)  2018 KPSS Sonuç Belgesi için tıklayınız.

                4)  Çalışma Belgesi ve Sigorta Döküm Cetveli (Deneyim aranan unvanlara başvuran adaylar için)

  

     İlan Edilen Yer : 27.06.2019 tarihli ve 30814 sayılı Resmi Gazete (Resmi Gazetede ilanı görmek için tıklayınız.)

     Son Müracaat Tarihi : 11.07.2019 tarihi mesai bitimi

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER