Aile Sağlığı Elemanı Müracaat İlanı

Çankırı Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru ve Acil Tıp Teknisyenlerinin Aile Sağlığı Elemanı Müracaat İlanı...!

Aile Sağlığı Elemanı Müracaat İlanı
İlimizde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı hakkındaki 03.12.2012 tarih ve 1238 sayılı emirleri gereği, 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden ekte tabloda belirtilen pozisyonlara istihdam edilmek üzere Kamu görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı elemanı alınacaktır.

Ekte yer alan tabloda bildirilen sayıda pozisyona kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmak üzere başvuracak kişilerin, aşağıda yazılı usul ve esaslar çerçevesinde 07.03.2016 – 11.03.2016 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Halk Sağlığı Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.

Söz konusu pozisyonlara başvuru için aranan şartlar:

Kimler Başvurabilir:

1- Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.

2- Vekil ebe-hemşire- sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir

3- Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

4- Başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar v.b) başvuramayacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında kişiye ait;

1- T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

2- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diplomanın onaylı sureti  (*)3- İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir belge,

4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu,

5- Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve 6 ay öncesine kadar başvuru tarihi itibariyle kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe ile (EK-1)

6- Dört adet vesikalık fotoğraf yer alacaktır.

Kişiye ait bu belgelere ek olarak;

7- İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe de bulunacaktır. (EK-2)

*Diplomanın arka yüzünde bulunan diploma tescil tarihi ve numarası //sbu2.saglik.gov.tr/ysp/

(Personel Bilgi Bankası) web adresinden kontrol edilecektir. Tescil tarihi ve numarası kayıtlı olanlar başvuru yapabileceklerdir.

Diploma tescil tarihi ve numarası kayıtlı olmayanlar ;

Yardımcı Sağlık Personeli Diploma Tescil işlemleri, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı ) tarafından yapılmaktadır. Diploma tescil tarihi ve numarası kayıtlı olmayanlar Personel Bilgi Bankasına kaydettirmeleri gerekmektedir. Diploma tescillerinde problem olanlar, diplomalarının önlü-arkalı fotokopilerini 0312 585 15 65-66 nolu numaraya faks çekebilirler. (Diploma fotokopisinin ön yüzüne Adı Soyad, T.C Kimlik No bilgilerinin yazılarak fakslanması gerekmektedir.)

MÜRACAAT BAŞLAMA TARİHİ : 07.03.2016

MÜRACAAT BİTİŞ TARİHİ          : 11.03.2016 Mesai Bitimine Kadar.


Ek:1
Ek:2
Ek:3
Ek:4


radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER