Zamlı 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli Maaşları (2019-Ocak)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesine göre Sözleşmeli olarak çalışan sağlık personellerinin 2019 Ocak ayı zamlı maaşları haberimizde..

Zamlı 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli Maaşları (2019-Ocak)

4/B Sözleşmeli Personel Nedir ?

(4/B) ifadesi 657 sayılı Kanunun “İstihdam Şekilleri” başlıklı 4’ncü maddesinin (b) bendinden gelmektedir.

657 sayılı Kanunun 4/B bendine göre bu kişiler;

“Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir“ 4/B kadrosu esasen istisnai bir kadrodur.

Kanun maddesinde de belirtildiği üzere sözleşmeli personeller özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde ve en fazla 1 (yıl) ile sınırlı olmak üzere çalıştırılan kişilerdir.


 
Sözleşmeli Sağlık Personeli 2019 Ocak Zamlı Maaşları

 Lise Mezunu   Hemşire,Ebe,Acil Tıp Teknisyeni,Sağlık Teknisyeni,Laboratuvar Teknisyeni,Radyoloji Teknisyeni ve Diğer Sağlık Personelleri için;2019 Yılı Ocak Ayı Zamlı 4/B Sözleşmeli Maaşı 3.548,66 TL.

 Önlisans (2 Yıllık Yüksekokul )   Mezunu Hemşire,Ebe,Paramedik,Sağlık Teknikeri ve Diğer Sağlık Personelleri için;

2019 Yılı Ocak Ayı Zamlı 4/B Sözleşmeli Maaşı 3.763,59 TL.

 Lisans Mezunu ( 4 Yıllık Fakülte ) Mezunu Hemşire,Ebe ve Diğer Sağlık Personelleri için;

2019 Yılı Ocak Ayı Zamlı 4/B Sözleşmeli Maaşı 3.883,11 TL.

 Not :  Hesaplamalarda 5 yıldan daha az hizmeti olanlar baz alınmıştır. Hizmet yılı her 5 yıl için Sözleşme Tutarlarına küçük değişiklikler olabilir. Bekar Memura göre hesaplanmıştır.

Attyiz.biz
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER