YÖK,Lisans Tamamlama Diplomalarına İlişkin Açıklama Yaptı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, sağlık ve ilahiyat alanlarında lisans tamamlayanların diplomalarına ilişkin açıklama yaptı.

YÖK,Lisans Tamamlama Diplomalarına İlişkin Açıklama Yaptı

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı

Sayı : 34249659-100-E.87136                                            15.11.2018
Konu : Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama Diploma

6569 sayılı Kanun uyarınca yapılan Sağlık Lisans Tamamlama programlarını başarı ile bitirenlerin diplomalarına ”6569 Sayılı Kanun Uyarınca Sağlık Lisans Tamamlama Programını Bitirerek Mezun Olmuştur.” ibaresinin konulması Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 10.02.2016 tarihli toplantısında uygun bulunmuştu.

Bu defa, 7141 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 77 nci maddesi uyarınca yapılan İlahiyat Lisans Tamamlama programlarını başarı ile bitirenlerin diplomalarına “7141 Sayılı Kanun Uyarınca ilahiyat Lisans Tamamlama Programından Mezun Olmuştur.” ibaresinin konulmasına Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07.11.2018 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı

Sayı          : 34249659-100-E.77913                                              11.10.2018

Konu        : İlahiyat Lisans Tamamlama Yatay Geçiş

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’dc yayımlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 77 nci maddesi uyarınca yapılan İlahiyat Lisans Tamamlama programına yerleştirilen öğrencilerin “Yükseköğretim Kuramlarında ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre yatay geçiş yapıp yapamayacakları konusu Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 10.10.2018 tarihli toplantısında incelenmiş; yükseköğretim kurumlarında ilahiyat önlisans diploması alanlar için açılan Lisans Tamamlama programlarına kayıtlı öğrencilerin yükseköğretim programlarına kayıt oldukları yıldaki açılmış olan lisans tamamlama programları arasında söz konusu yönetmelik uyarınca yatay geçiş yapabileceklerine, ancak bu öğrencilerin yatay geçiş işlemlerinde yerleştirmeye esas puanlarının ilgili lisans tamamlama programının taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerektiğine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER