YHS Sınıfı Mübaşirlerin GİH Sınıfına Alınması TBMM Gündeminde

Adliyelerde görev yapan mübaşirlerin Yardımcı Hizmetler Sınıfından (YHS) Genel İdare Hizmetleri (GİH) Sınıfına alınması için TBMM’ye kanun teklifi verildi. Kaynak: YHS Sınıfı Mübaşirlerin GİH Sınıfına Alınması TBMM Gündeminde

YHS Sınıfı Mübaşirlerin GİH Sınıfına Alınması TBMM Gündeminde

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna verildi. Kanun teklifi ile adliyelerde görev yapan mübaşirlerin Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınması amaçlanıyor.

Kanun teklifi ve gerekçelerine dair detaylar şu şekildedir: Tüm yargı organlarında görev yapan Mübaşir ünvanlı kamu görevlilerinin hizmet sınıfı meselesi uzun yıllardır çözüm bekleyen ve çözülmeyen bir sorun haline gelmiştir.Daha önce Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 23 Ocak 2012 tarihinde duyurulan, “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 84. Maddesinde: ’’Diğer taraftan, yargılama faaliyetleri sırasında önemli görevler ifa eden mübaşirlerin sınıfı “ Genel İdari Hizmetler Sınıfı (GİH) olarak düzenlenmektedir.“ ibaresi yer alırken, Başbakanlık tarafından 30 Ocak 2012 tarih ve 464/544 Sayılı yazısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilen tasarıda ise söz konusu bölümün çıkarılması binlerce mübaşirin umutlarını yerle yeksan etmiştir.Yürüttükleri görev bakımından asli ve sürekli hizmet ifa eden mübaşirlerin, kendileriyle benzer işleri gören diğer memurlar gibi (zabıt katibi, şoför vb) Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunması gerektiği halde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında Yer Almaları, Eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, iş tatmini ve çalışma barışını da olumsuz olarak etkileyebilmektedir

.TAPU MEMURLARI KİK KARARLARI AÇIKLANDIAdalet Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatında görevli mübaşir ve diğer yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının büyük bölümünün yüksekokul mezunu olduğu, yargı bütünlüğü açısından bakıldığında mahkemelerin ayrılmaz bir parçası oldukları, çok önemli görevler üstlendikleri, duruşmaların düzeni ve ahengini sağladıkları, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre çoğu kez tebligatların mübaşirler aracılığı ile yapıldığı, adli işlemler konusunda tecrübeli oldukları aşikardır. Bu sebeple mübaşirlerin yardımcı hizmetler sınıfı kapsamında değerlendirilmesi büyük bir hatadır.Mübaşir unvanındaki kamu görevlilerinin yaptığı işlerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’mcı maddesinin birinci fıkrasındaki Yardımcı Hizmetler Sınıfından ziyade Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olması, eşitlik ilkesi gereğince ve bir hakkın teslimi bakımından, 13 Aralık 1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki ( 1) sayılı Cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümünde yer alan “ Mübaşir” unvanlı kadronun44 Yardımcı Hizmetler Sınıfı “ olan hizmet sınıfının “ Genel İdare Hizmetleri Sınıfı “ olarak değişmesi gerekmektedir denildi. Kanun teklifi tam metni için TIKLAYINIZ

memurunyeri.com
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER