Seçimle Birlikte Sağlıkta Değişim Olacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir sisteme giriliyor. Artık milletvekilleri arasından bakan seçilmeyecek , seçilir ise vekilliği düşecek. 600 vekilden 301’i bulan ittifakın mecliste çoğunluğu alması ülkedeki dengeleri değiştirecek.

Seçimle Birlikte Sağlıkta Değişim Olacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir sisteme giriliyor. Artık milletvekilleri arasından bakan seçilmeyecek , seçilir ise vekilliği düşecek. 600 vekilden 301’i bulan ittifakın mecliste çoğunluğu alması ülkedeki dengeleri değiştirecek.

Sağlık Bakanı olarak yeni dönemde isimleri geçen 3 isim ; Samsun milletvekili mevcut Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet DEMİRCAN memleketi Samsun’dan, Erzurum milletvekili mevcut Başbakan Yardımcısı ve eski sağlık bakanımız Sayın Recep AKDAĞ memleketi Erzurum’dan, Şanlıurfa milletvekili mevcut Gıda ve Tarım Bakanı Sayın Ahmet Eşref FAKIBABA’da memleketi Şanıurfa’dan yenide aday adayı oldular. Eski Sağlık Bakanımız Mehmet MÜEZZİNOĞLU ise milletvekili olmak için başvuruda bulunmadı.

Bu durum akıllarda acaba MÜEZZİNOĞLU tekrar Sağlık Bakanımı olacak sorularına neden oldu. Bakanlığa adı geçenlerden Adana Milletvekili Nevdet ÜNÜVAR ise 3 dönem kuralına takılanlar arasında. 3 dönem kuralına takılan isimlerin durumları henüz netleşmedi. Sürpriz isimler bakan olabilir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bakanların dışarıdan atanacak olması sürprizlere neden olabilir. Üniversite Rektörleri, büyük ve ünlü hastane zincirlerinin CEO ve başhekimleri, medyatik sağlık uzmanları arasından da bir bakan çıkabilir. Sistem değişikliği ile beraber meclisteki vekillerinde bir kısmı değişecek. Bu değişiklik neticesine mevcut il sağlık yöneticilerinin referanslarında değişiklik olacağı açıktır.Bu sebeple seçim sonunda idareci değişikliklerinde yaşanması muhtemeldir. Üst Kademe Değişecek 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Halkoylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği ile, üst kademe kamu yöneticilerini atama ve görevlerine son verme görevi Cumhurbaşkanına verilmiş ve bu hükmün, birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte yürürlüğe gireceğine hükmolunmuştur. Buna göre 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak olan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanının göreve başlamasıyla birlikte, üst kademe kamu yöneticilerinin atanması ve görevlerine son verilmesi artık Cumhurbaşkanının görevi olacak. Bu konuda halen başka makamlarda olan yetkiler ise kullanılamayacak. Ancak, Cumhurbaşkanının üst kademe yöneticilerle ilgili atama veya görevden alma işlemi yapabilmesi için üst kademe yöneticilerinin kapsamına ilişkin yasal bir belirlemeye de ihtiyaç bulunmaktadır. Bazı düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç var Anayasanın 104 üncü maddesinde Cumhurbaşkanının görevleri sayılırken; “Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.” denilmiştir. Anayasanın 128 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında ise; “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.” denilmiştir. Buna hükümlere göre, 24 Haziran 2018 seçimleri sonrası seçilecek Cumhurbaşkanı göreve başladıktan sonra; -Kamudaki üst kademe yöneticilerinin atanmasına ve görevden alınmasına ilişkin işlemler Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. -Kamudaki üst kademe yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenecek. Öte yandan; -Kamudaki üst kademe yöneticilerinin hakları ve yükümlülükleri ile aylık, ödenek ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenecek. -Kamudaki üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları kanunla düzenlenecek.

-Kamudaki üst kademe yöneticilerinin kimler olduğunun kanunla belirlenmesi gerekecek. Bu itibarla, seçimler öncesinde yapılacak yasal bir düzenlemeyle üst kademe yöneticilerinin kapsamının belirlenmesi, seçimler sonrasında TBMM tarafından bu yönde yasal bir düzenleme yapılıncaya kadar geçecek sürede üst kademe yöneticilerinin atanması konusunda duraksama yaşanmamasını sağlayacaktır. Üst düzey kamu yöneticisi Cumhurbaşkanı tarafından atanacakları ve görevden alınacakları Anayasa ile düzenlenen üst kademe kamu yöneticilerinin kimlerden oluştuğu konusunda herhangi bir belirleme bulunmamaktadır. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında; müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, başkan, kurul başkanı, kurul üyesi, yönetim kurulu üyesi, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, büyükelçi, vali, kaymakam, bölge müdürü, il müdürü gibi unvanlarda bulunanlar üst kademe yöneticisi olarak değerlendirilmekle birlikte, Cumhurbaşkanının iş yükünün artırılmaması bakımından üst kademe yönetici tanımının daha sınırlı unvanları içerecek şekilde yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz

. personel sağlık net / memurunyeri.com
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hemşire
Hemşire - 9 ay Önce

Secimden önce yıpranma payı geçmişe dönük olarak verilmezse akp ye sağlıkçı dan oy yok

HEMŞİRE
HEMŞİRE - 9 ay Önce

bir sağlık çalışanı hemşire olarak söylemeliyim ki sağlık çalışanları hastane personelleri arasında hükümet e tepki her geçen gün bir çığ gibi büyüyor hepsi ağız birliği etmişcesine cumhurbaşkanımızın da üstünde durduğu dikkat çektiği konu hükümete oy yok , reise oy var fikri, düşüncesi önüne geçilemez bir şekilde çoğalıyor büyüyor.bu duruma hükümetimizce bir an önce el atılmalı ve sağlık çalışanlarını gönlü alınmalı talepleri değerlendirilmelidir..bu kritik dönemde iş işten geçmeden seçim sonu tüh vah demeden önce bir oy bile kaybetmemek lazımdır herhangi bir hastaneye sandık koysanız anket yapsanız saglık çalışanları arasında 1000 kişi varsa hükümete en fazla 50 kişi oy verir durum bu kadar vahimdir. Yapılan onca emeğin, cumhur ittifakının bir önemi kalmaz mecliste yeterince sandelye sayısına ulaşılamazsa. .saygılarımızla.

saglıkçılar
saglıkçılar - 9 ay Önce

15 yıldır hemen herkesime esnafından çiftçisine ögrencisine askerine ögretmeninine hakimine imamına ögretim üyelerine doktorlara, özlük haklarında ek ödemelerinde maaşlarında iyileştirmeler yapıldı biz saglık çalıanlarına hiç birsey yapılmadı bu da bizleri çok üzdü güven kalmadı bizlerde artık bunları düşünerek oylarımızı tercihimizi kullanacagız.yüzlerce hemşire sağlık memuru saglık çalışanları kime sorsan bu şekilde bir tavır düşünce almış durumda yıpranma zaten hakkımız dır çünkü her türkü riskle karşı karşıyayız bu ülkede asker polis gazeteci kameraman itfayiyeci vb yıpranma alıyor ise biz sağlık çalışanlarınında hakkıdır.maaşalrımız çalışma koşullarının zorluğu bileri bi tirdi çalışmalarımızın hakkı kamuda en düşük maaş olmamalıdır..yıprama payı önceliğimiz değildir kimse emekli olmak istemiyorki çünkü olunca aldığı bu maaşla aç kalır.önceliğimiz maaşların ,döner sermayenin arttırılması ve emekliliğe yansıtılması,ek göstergelerin arttırılması,

Demet
Demet - 9 ay Önce

Her kesime vaadini yerine getiren hükümetimiz biz sağlık çalışanlarına yıpranma payını çok görüyor. seçimden önce verin yoksa oyda yok destekte yok.

SELİMCAN
SELİMCAN - 9 ay Önce

SAĞLIK BAKANLIĞININ TÜM ÇALIŞANLARI GERÇEKTEN ÇOK MAĞDUR OLDU.SAYGILARIMLA.

SIRADAKİ HABER