Sayıştay'ın Raporu Doğrultusunda Yeni Sistem Oluşturulmalı

Sayıştay'ın 2018 yılı Eylül ayında yayınladığı denetim raporunda il sağlık müdürlerinin görevlendirilme usulünün yanlış olduğu ve ilgili kanunlara göre yapılmadığı belirtildi.

Sayıştay'ın Raporu Doğrultusunda Yeni Sistem Oluşturulmalı

Sayıştay'ın 2018 yılı Eylül ayında yayınladığı denetim raporunda il sağlık müdürlerinin görevlendirilme usulünün yanlış olduğu ve ilgili kanunlara göre yapılmadığı belirtildi. Sayıştay'ın raporuna göre İl Sağlık Müdürleri 663 sayılı KHK’ya ekli (II) sayılı cetvelde yer almaktadır.

Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki sözleşmeli personelin sözleşmeleri Bakan tarafından imzalandığından İl Sağlık Müdürleri, Bakan tarafından imzalanan sözleşme ile görevlendirilmiş olmaktadırlar. Ancak 663 sayılı KHK’nın sözü edilen 42’nci maddesinin (2) nolu bendi gereğince, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’un eki (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı yılında 2017  illerde oluşturulan 3 başlı sistemden vazgeçerek tekrar il Sağlık müdürlükleri bünyesinde oluşturulan yeni bir sisteme geçilmişti. Böylece il sağlık müdürlüğü,Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastane Birlikleri adı altında 3 ayrı binada verilen hizmetler birleştirilmiş ve tek çatı altında toplanmış oldu. Kamu Hastane Birlikleri oluşturulması esnasında hastanelerde çalışan bir çok personel geçici görev ile Kamu Hastane Birliklerinde görevlendirildi. Ancak, tek çatı altında birleşmeden sonra geçici görevlendirilmeler sona ermediği gibi personel motivasyonunu bozan, personelin aidiyet duygusunu zedeleyen geçici görevlendirmeler artarak devam etti. İlde tek çatı altında toplanarak amaçlana ihalelerin tek bir elden yürütülesi iş ve işlemleri de malesef yerine getirilememekte. Hastanelere yetki devri yapılarak ihaleler il bazından çok hastaneler bazında, yada pazarlık usulü olarak yapılır hale gelmiştir. İl sağlık müdürlükleri bünyesinde sözleşmeli uzman görevlendirmeleri devam etmekle birlikte, sözleşme imzalayan uzmanların yaptığı görev nedir bilen maalesef yok yada sahada gören. Sözleşme imzalayan uzmanlar bulundukları kadrodan daha fazla maaş almaktadırlar.Ancak uzmanlığın kriterini bile yada uzmanlık alanı ile ilgili bir proje göremedik henüz.Sözleşmeli uzmanların içersinde ise en önemlisi bilişim alanı olarak sözleşme imzalayanlar. Aldıkları maaş normal uzmanlardan da fazla. Henüz onlardan da bir proje göremedik. Hastanelerin otomasyon sistemleri ile ilgili her gün basında bir haber çıkmakta ancak sözleşmeli bilişim uzmanlarını sahada görmek mümkün değil, uzman oldukları alanda hasta ve çalışan mağduriyeti yaşanmamsı için ne gibi önlemler almışlardır. Hastanelerin otomasyon ihalelerinin hazırlanmasında, muayene kabul komisyonlarında, kontrol teşkilatlarında, hastanelere yapılan bilim ile ilgili iş ve işlemlerde bilişim uzmanlarının sahada olması gerekmez mi?

Büyüklüklerine göre en az 2 olmak üzere İl Sağlık Müdürüne bağlı olmak üzere başkanlıklar ve başkan yardımcılıkları oluşturuldu. Ancak sahada çalışan personel hiç bir alanda bu kişilerin varlığını hissedemedi. Ancak eşi, kardeşi geçici görev ile il-ilçe sağlık müdürlüğü, ADSM,112 başhekimliklerinde geçici görev ile görevlendirilinceye kadar. Hastanelerde de değişen bir şey olmadı. 3 müdürlük altında en 5-6 ya yakın yardımcılıklar oluşturuldu. Her müdürlük kendi alanına bağlı 657 sayılı Devlet Memuru Kanunda, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme yönetmeliğinde olmayan yeni yeni birimler oluşturuldu. Koordinatörler, süpervizörler, ekip sorumluları v.b. Nöbet tutan personel akşam mesai saatleri sonrası, hafta sonu ve bayram tatilinde eleman yok denilerek görevi dışında sekreterlik iş ve işlemlerini yapmak zorunda kalırken veri giriş elemanı olarak sürekli işçi olarak kadroya geçen personel mutemetlik, idari büro, tahakkuk, satın alma vb. alanlarda görevlendirildi. Bir başhekimin 2 si kapısında biri dış kapıda olmak üzere 3-4 sekreteri oldu. Sağlık Bakanlığının resmi yazısına rağmen başta il Sağlık Müdürlüklerinde geçici görevlendirilmeler sonlandırılmadı, resmi yazısı sonrası bile devam etti. Yine Sağlık Bakanlığının resmi yazsına rağmen başta Sağlık müdürlüklerinde Sağlık Personeli alanı dışında, hukuk büro, satın alma, atama sicil, idari büro gibi alanlarda geçici görev ile çalıştırılmaya devam edildi. Bayram geldi geçti 3 müdürlüğün ve yardımcıların bulunduğu hastanelerde hastane çalışanları maalesef hastanenin tüm iş ve işlemlerinden sorumlu oldular. Sağlık personeli sıkıntısı var denilerek sağlık personeli ile sözleşme imzalanmaz iken hastaneye başlayan bir kişinin ihtiyaç var denilerek il-ilçe sağlık müdürlüğü, ADSM, başka kurum, kuruluş ve 112 Başhekimliklerinde görevlendirilme kriterini anlayamamaktadır. Sağlık personeli yüksek lisans yapmış kendini geliştirmiş ve sistemin dinamiklerini bilen bir kişi iken neden Devlet memuru dahi olmayan, sağlık kuruluşunun işleyişini bilmeyen ve sözleşmeli yönetici olarak atanan yöneticilere iş ve işlemleri anlatmak zorunda kalmaktadır. Neden bir sağlık personeli örneğin milli eğitime okul müdürü olarak atanmazken hastane ile alakası olamayan biri hastaneye müdür olarak atanabilmektedir? Kamuda tasarrufun gündemde olduğu bir dönemde kamu kaynakları neden israf edilmektedir. 10 hasta ile 2 sağlık personeline neden bayram nöbeti tutturulur. Yada hiç hasta olmayan serviste neden sağlık personeli görevlendirilir. Sağlık hizmetinin sunumunu planlanması yapılamaz mı? Yapılamaz eğer siz kurum kültürünü hiçe sayar, kurumda çalışmayan, sağlığın dinamiğini bilmeyen kişileri sözleşmeli yönetici atarsanız elbette bu tarz olayların yaşanması oldukça normaldir. Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliği ve yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine göre servis sorumlu hemşireleri nöbet tutamaz ama nöbet yazılır. Gözetmen hemşire sadece gece çalışır hükmüne rağmen gündüzde de çalıştırılır. Klinik sorumlu hemşireleri uzman hemşire olmak zorunda denir ama gel gelelim lisansı hemşirelik olmayan klinik sorumlu görevlendirilmeleri vardır. Hastanenin Klinik destek hizmetleri müdürü, müdür yardımcısı, ekip sorumlusu, puantaj yapan sorumluları olduğu halde mesai takibini yapmak, işini düzgün yapıp yapmadığı size sorulur. Siz bütün özveri ile, Sürekli işçi kadrosuna geçen personel mesaiye gelmediği için tutanak tutarsınız.Ancak ceza alan nerede ise siz olursunuz. Soruşturma da aynı işlemi gerçekleştiren bir personele uygulana ceza ile başka bir personele uygulana ceza bile aynı değildir. Personel açıkça söyler ben o işi müdürden hallettim diye. Sözleşmeli yöneticilerin yanına çalışan girip derdini anlatamaz iken, anlatsa da işin sahibi sensin çözümü de sen bulacaksın tarzında yaklaşımlar ile karşı karşıya kalırken, çalışan gülmeyen yüzler, çalışana bulunmayan çözümler STK temsilcileri ile bir arada iken kahve muhabbetlerinde kahkaha sesleri koridorları inletmektedir. Olursa olur olmaz ise ben zaten sözleşmem bitince emekli olur giderim, ben zaten bu kurum çalışanı değilim sözleşmem bitince eski görev yerime dönerim mantığında olan ve bunu dillendiren yöneticiye çalışanın güvenmesini bekleyemezsiniz. Sözleşmeli yönetici başarısız olduğu her konuda önceki ekibi suçluyor ise, hala bir sistem kuramadı ise, kurumuna gelen herkese kurum çalışanlarını kötülüyor ise çalışanların güvenmesini bekleyemezsiniz. İl Sağlık Müdürlükleri yazıların sevk edildiği aracı bir kurum olmaktan çıkarılarak, kanun ve yönetmeliklerin uygulanıp, uygulanmadığını denetleyen, sahada personel ile iç içe olan kurumlar haline gelmelidir. Çalışanı ile 30 ramazanda bir sahur yapmayan, bir oruç açmayan sözleşmeli yönetici sistemine son verilmelidir. 2020 yılı itibari ile mevutta bir çok sözleşmeli yöneticinin sözleşmesi sona ermektedir.Sayıştay'ın İl Sağlık Müdür sözleşmeli olmaz raporu da dikkate alınarak, sağlık personellerinin kariyer basamaklarını da içeren, sağlık bakanlığı dışında atamaların sona erdiği liyakata dayalı yeni bir yönetim şekli oluşturulmalıdır.personelsağlık.net

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER