Sağlıkta `Mesai dışı` çalışmanın önü açıldı

Sağlıkta `Mesai dışı` çalışmanın önü açıldı

Sağlıkta `Mesai dışı` çalışmanın önü açıldı
TÜRKİYE Kamu Hastaneleri`ne bağlı kurumlarda, Türk Tabipler ile Türk Diş Hekimleri Birlikleri tarafından açılan davayla yürütmenin durdurulması kararı verilen `mesai dışı` ya da bazı sağlık çalışanlarının `vardiyalı çalışma` dediği uygulama, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı ile Şubat ayı ile birlikte yeniden başladı. Hastanelerde düzenlemeler yapıldığı ve bazı polikliniklerin 17:00-22:00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi.


Hastanelerdeki hasta yoğunlu nedeniyle bir süre önce uygulanan `Vardiyalı çalışma` Türk Tabipler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin açtığı dava ile birlikte Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Buna göre, Danıştay 2’inci Dairesi, 2013 1812 sayılı Karar ile 14 Şubat 2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ‘mesai dışı çalışmalara ilişkin’ hükümlerinin yürütmesini durdurmuştu. Söz konusu davada verilen Yürütmeyi Durdurma Kararı da genelge ile sağlık kurumlarına duyurularak, şu talimat verildi:
"Mesai dışı çalışma yapan personele yapılacak ek ödemeleri düzenleyen Yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durdurulduğundan, mesai dışı çalışma kapsamında yapılan çalışmalar karşılığında ek ödeme yapılmasına imkan bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle, yönetmelik düzenlemeleri kapsamında mesai dışı çalışma yapan personele mesai dışı tavan ek ödeme tutarı dikkate alınarak ve mesai dışı ek ödeme hesaplama formülleri` kullanılarak ek ödeme hesaplanamayacaktır. Bu nedenle, 2014 Mayıs döneminden itibaren yürütmesi durdurulan mezkur Yönetmelik hükümleri kapsamında mesai dışı çalışma planlaması yapılmayacaktır." Haberin devamı için erişime tıklayınız

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER