SAĞLIK PERSONELİNİN EK TAZMİNATI HANGİ HALLERDE KESİLİR?

Kalkınmada öncelikli yörelerde Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamına dahil kadrolarda görev yapan Devlet memurlarına ödenen ek özel hizmet tazminatı bazı hallerde kesilmektedir.

SAĞLIK PERSONELİNİN EK TAZMİNATI HANGİ HALLERDE KESİLİR?
Ek özel hizmet tazminatı

Kalkınmada öncelikli yer oldukları Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen illerde/ilçelerde fiilen görev yapan Devlet memurlarından bazılarına, bulundukları bölge için; hizmet sınıfları, eğitim durumları, unvanları ve kadro/aylık dereceleri gibi hususlar esas alınarak belirlenmiş oranlarda (en yüksek Devlet memuru aylığı oranları) her ay aylıklarıyla birlikte ek özel hizmet tazminatı ödenmektedir.

Kalkınmada öncelikli yerleri 7 bölgede toplayan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında, bu yerlere Teknik Hizmetler Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapmak üzere sürekli görevle atananlar için, haklarında belirlenmiş ek özel hizmet tazminatı oranlarında ödeme yapılacağına hükmetmiştir.

Sağlık personeline ek özel hizmet tazminatı ödenmeyecek haller

Kamu kurum ve kuruluşlarının kalkınmada öncelikli yerlerde Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında olan kadrolarına sürekli görevle atanan Devlet memurlarına ödenen ek özel hizmet tazminatı, bazı hallerde kesilmektedir.

Kalkınmada öncelikli yerlerde sürekli görevle bulunan sağlık personeline;

-Kullandıkları mehil müddeti süreleri için,

-Mazeret izni kullandıkları süreler için,

-Yurt dışında geçici görevle bulundukları süreler için,-Kullandıkları hastalık izni, istirahat ve hava değişimi süreleri için (görevin sırasında veya görevden dolayı hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izin süreleri hariç),

-Kalkınmada öncelikli yerler dışında; geçici görev, hizmet içi eğitim, seminer, kurs veya benzeri sebeplerle geçirdikleri sürelerin her defasında 10 günden fazla olan kısmı için,

-Kalkınmada öncelikli yerler dışında; geçici görev, hizmet içi eğitim, seminer, kurs veya benzeri sebeplerle bir takvim yılında geçirilen toplam sürelerin 30 günden fazla olan kısmı için,

-Görevden uzaklaştırıldıkları, gözaltına alındıkları, açığa alındıkları ve tutuklandıkları süreler için (bu hallerin memur lehine sonuçlanması durumunda da, geriye dönük ödeme yapılmaz)

ek özel hizmet tazminatı ödemesi yapılmaz.

Kalkınmada öncelikli yerlerde geçici görevlendirilenlerin durumu

Asıl görev yerinin kalkınmada öncelikli bölgeler kapsamında olması nedeniyle ek özel hizmet tazminatından yararlanan sağlık personeline, kalkınmada öncelikli başka bir yerde; kesintisiz olarak 15 günden fazla süre ya da bir takvim yılında kesintili olarak toplam 3 aydan fazla süre ile geçici olarak görevlendirilme halinde, aşan sürelerde geçici görevle bulunulan yer için belirlenmiş olan oranlar esas alınarak ek özel hizmet tazminatı ödenir.

Bir yılda toplam kesintili 3 aylık geçici görev süresinin hesabına, 3 güne kadar olan geçici görevlendirmeler dahil edilmez.

Öte yandan, asıl görev yerinden dolayı ek özel hizmet tazminatından yararlanmayan sağlık personeline, kalkınmada öncelikli yerlerde geçici olarak görevlendirilmeleri durumunda, ek özel hizmet tazminatı ödemesi yapılmaz.


memurunyeri.com

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER