Sağlık Personelinin Çözüm Beklediği Konular

Sağlık personelinin çözümünde müjde beklediği konuları haline getirdik.

Sağlık Personelinin Çözüm Beklediği Konular

Yıpranma payının sağlıkta çalışan tüm personeli  ve geçmiş yılları kapsaması 3600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarına verilmesi

Görevde yükselme sınavının yapılması

Sözleşmeli personel yönetici kadrolarına atamalarda memur olmayanların,sağlık personeli olmayanların ve sağlık bakanlığında çalışmayanların atanmasının önüne geçilmesi

Sözleşmeli personel yönetici atamalarında liyakat bazlı sistemin oluşturulması Sözleşmeli yönetici atamalarında kadın yönetici sayısının arttırılmasını,kadın yönetici istemiyorum diyen sözleşmeli yöneticilerin olmaması İl içi tayin yönetmeliğine uygun olarak il içi tayinlerin açılması

Bakanlık tarafından yazılan Resmi Yazıya rağmen il, ilçe Sağlık Müdürlükleri, 112 Başhekimlikleri ve ADSM'lerde devam eden ve bir yıl daha uzatılan  geçici görevlendirmelerin sona erdirilmesiİhtiyaç dahilinde diyerekten geçici görevlendirme yapılırken müracaat alınması, kriterlerin belirlenmesi, Sabit ek ödemenin ve ek döner sermayenin emekliliğe yansıtılması ve en dogal hak olan senelik iznin kesinti sebebi olmaması Maaşlarda seyanen zam şeklinde iyileştirme yapılması Bakanlık genelgesine rağmen sağlık personelinin idari büro, basın-yayın, satın alma, hukuk büro gibi alanlarda görevlendirilmemesini( Bu olay sadece ebe, hemşire ve sağlık memuru için geçerli değildir. Tüm sağlık personeli için geçerli olmalıdır)

Resmi Gazetede yer aldıgı üzere servis sorumlu hemşirelerinin uzman hemşirelerden yapılması Resmi Gazetedeyer aldığı üzere Gözetmen hemşirelerin sadece gece çalıştırılması

Resmi Gazete de, YTK, 663 sayılı KHK yer almamasına rağmen ara idareci kadrolarının oluşturulmaması (koordinatör vb) 25 yıl ve üzeri sağlık personelinin hizmeti aksatmayacak şekilde nöbetten çıkarılması ile ilgili resmi yazı var iken, 25 yıl ve üzeri çalışan personel nöbetli alanlarda çalıştırılırken eğitim,enfeksiyon, Tig, tıbbi sarf, kalite, kanser kayıtcılık vb alanlarda 25 yıl altı personel görevlendirmelerinin yapılmaması Bir hastanede eğitim hemşireliği, gebe okulu hemşireliği, obezite okulu hemşireliği, diyabet hemşireliği adı altında 8 yakın hemşirenin görevlendirilmesinin müracaat ve liyakat içeren kriterler doğrultusunda yapılması Kalite birimlerinde 3 ve 3 den fazla hemşirenin görevlendirilmesinin kriterlerinin belirlenmesini ve bu alanlarda 25 yıl ve üzeri personelin değerlendirilmesinin sağlanması Sağlık Bilimleri Ensitülerinde yer alan hemşirelik, ebelik, çocuk gelişimi vb. fakültelerde öğretim üyesi görevlendirmelerinde alanı ile ilgili görevlendirme yapılmasını kişiye özel ilanlara son verilmesini Sağlık alanında yüksek lisans, doktora yapan personelin maddi ve manevi olarak mağduriyetlerinin giderilmesi

Uzman ebe ve hemşirelerin Kadro Mağduriyetinin giderilmesi ve yönetmeliğinin yayınlanması

Taşerondan Kadroya geçen personelin KHK'da yer aldığı üzere şartnamedeki alanlarda çalıştırılması 

Personel Sağlık

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER