İlçe Sağlık Müdürü Hakkında Suç Duyurusu

27.08.2018 tarihinde Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği ŞUAHED avukatı aracılığıyla Viranşehir İlçe Sağlık Müdürü Lokman DOĞAN hakkında suç duyurusunda bulunulduğu idda edildi.

İlçe Sağlık Müdürü Hakkında Suç Duyurusu

Yapılan açıklamada, Viranşehir İlçe Sağlık Müdürü Lokman DOĞAN hakkında; ‘MADDE 117. – (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlâl eden kişiye, mağdurun şikâyeti hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

Görevi kötüye kullanma MADDE 257. – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. MADDE 94. – (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Kişilerin huzur ve sükununu bozma MADDE 123. – (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.’ hükümlerince savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. 2018/4420 nolu dosya 11.10.2018’de kaymakamlığa ön soruşturma için gönderilmiştir.Kaynak://www.urfanatik.com/sanliurfa/viransehir-ilce-saglik-muduru-hakkinda-suc-duyurusu-h89494.html

 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER