İl İçi Tayin Açılacak mı?

Tayin Açılacak mı?

İl İçi Tayin Açılacak mı?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi amacı ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge yürürlüğe konulmuştur.

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan yönerge dönem dönemde ihtiyaç dahilinde güncellenmektedir. Yönergenin ikinci bölümünde, il içindeki tüm atama ve yer değiştirmelerde esas alınması gereken temel ilkeler belirlenmiştir. Bu esasların neler olduğuna yönergeden bakacak olursak;a) Kadro imkanlarının göz önünde bulundurulması, b) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması, c) Personelin hizmet birimleri arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımının sağlanması, ç) PDC'de belirlenen sayılardaki aktif çalışanların dikkate alınarak idarenin hizmet ihtiyacının karşılanması, aylıksız izin, askerlik ve geçici görev gibi nedenlerle aktif olmayan standartlara bu süre içinde atama yapılması, d) Atamalarda hizmet birimlerinin ihtiyacına göre diploma, sertifıka gibi özel nitelikler aranılarak, nitelikli personel eliyle hizmet sunumunun sağlanması, e) Başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması ilkeleri esas alınır. Yönergeye göre İl içindeki atama dönemleri; Mayıs ve Kasım aylarıdır.

Mayıs dönemi atamaları için Nisan ayında, Kasım dönemi atamaları için Ekim ayında müracaatlar alınması esas olarak belirlenmiştir İl Sağlık Müdürlüklerinin, PDC'ye göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları her müracaat döneminde ilan etmesi, tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aynı yönergenin Resen atama ile ilgili bölümünde ise,"Bu madde kapsamındaki atamalarda, atanacak personel sayısından fazla talep olması halinde hizmet puanı en yüksek olandan, talep olmaması halinde hizmet puanı en düşük olandan başlanmak suretiyle atama yapılır." hükmü yer almaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve bu yönerge kapsamında il içi tayin yaptırmak isteyen personel sormakta; İl içi tayin Dönemi yaklaştı ve Nisan ayında müracaatların alınması esas olduğuna göre geçici görevlendirmelere son verilerek yönerge doğrultusunda kadrolar ilan edilecek mi? İhtiyaç var denilerek yapılan Resen yapılan geçici Görevlendirmeler için il içi tayin döneminde kadrolar açılıp yönerge doğrultusunda görevlendirme yapılacak mı?

Yoksa yıllardır yapıldığı gibi il içi tayin dönemi atlatılıp, il-ilçe sağlık müdürlükleri ve ADSM'lerde geçici görevlendirmeler devam mı edecek. İhtiyaç var denilerek yapılan Resen Görevlendirmeler ceza amacı mı güdecek. Yıllardır il içi tayin açmayan İl Sağlık Müdürlükleri bu dönemi de görmezden gelecek midir? İl-ilçe sağlık müdürlükleri ve ADSM'lere yapılan görevlendirmeler ihtiyaç dahilinde resen görevlendirme kabul edilirse, yönetmeligin ilgili maddesine istinaden hizmet puanı esas alınmış mıdır?

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER