Hemşirelik Mesleğinin İcrasının, Hemşirelere Bırakılmasını İstiyoruz

Hemşirelik Mesleğinin İcrasının, Hemşirelere Bırakılsın

Hemşirelik Mesleğinin İcrasının, Hemşirelere Bırakılmasını İstiyoruz

Sayın Bakanım,

Yaklaşık 170 bin kişi ile sağlık ekibinin en büyük çoğunluğunu hemşireler oluşturmaktadır. Üniversitelerde, 132 Hemşirelik Fakülte/Bölümünde, eğitim görmekte olan toplam 66.944 hemşirelik öğrencisi bulunmaktadır. Son beş yılda hemşirelik okullarından yaklaşık 152.000 öğrenci mezun olmuş ve bu mezunların yaklaşık 40.000’i atanmıştır. 100 bine yakın hemşire ise mesleğini icra edebilmek için atama beklemektedir.

Hemşirelik Kanunu ve buna bağlı çıkarılan Hemşirelik Yönetmelikleri ile biz hemşirelerin meslek tanımı yapılmış, görev, yetki ve sorumluluklarımız güvence altına alınmıştır. Ancak son zamanlarda, hemşirelik eğitimi almamış, diğer sağlık çalışanlarının (Ameliyathane Teknikerleri, Diyaliz Teknikerleri, Acil Tıp Teknikerleri vb.), hemşirelerin yerine istihdam edilme talepleri gündeme gelmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından bu talepler karşılık bulmuş, tarafınızdan; “yürürlüğe girecek yeni yönetmelik ile Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hemşireliği Sertifika Programlarını sonlandırılacağı, bu sayede istihdam sorunu yaşayan diyaliz teknikerlerinin önünün açılmasını sağlayacağınız, sağlık hizmetlerinde diğer meslek grupları için de benzer çalışmaların gündemlerinde olduğu ve gerekli düzenlemeleri yapacağınız” bildirmiş, 1 Mart 2019 tarihli, 30701 sayılı resmî gazetede yayımlanan,  “Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik” ile de bu doğrultuda ilk adım atılmıştır.

Pek çok sağlık çalışanı eğitimi sırasında, hasta bireyin bakımına ilişkin temel bazı kavramları öğrenmektedir. Ancak bu durum, sağlık teknikerlerinin, hemşirenin ve özel dal hemşiresinin görevini “yapabilir yetkinlikte” olduğunu göstermemektedir. Takdir edersiniz ki, sağlık çalışanlarının diğer sağlık mesleklerinin görev alanlarına giren ve yetkin olmadıkları alanlarda görevlendirilmeleri, toplum sağlığını riske atacaktır.

Bu süreçte, toplum sağlığına ve mesleğimize zarar verecek bu uygulamayı önlemeye yönelik tüm girişimlerimize rağmen, hemşirelerin, öğretim elemanlarının, hemşirelik öğrencilerinin, atama bekleyen meslektaşlarımızın ve ailelerinin sesi duyulmamış ve diyaliz hastalarının istekleri dikkate alınmamıştır.Atanamayan sağlık çalışanlarının atanma taleplerini mücadelelerini anlıyoruz. Ancak, bu talebin yasalarla tanımlanmış “hemşire kadrolarını” ve “görev, yetki ve sorumluluklarını” almak olmasını haksız ve riskli buluyoruz. Hemşirelerin ve sağlık teknikerleri birbirlerinin alternatifi değil bütünleyicisi olduğunu, tüm sağlık çalışanlarına ve karar vericilere hatırlatmak istiyoruz.

Hemşirelik mesleğinin icrasının hemşirelere bırakılmasını,  diğer sağlık çalışanlarının, hemşirelerin görev yetki ve sorumluluk alanlarına girmemesini, sağlık çalışanlarının istihdamında, mezun sayısının değil, mesleğin uluslararası kabul gören gerçek görev tanımlarının referans alınmasını istiyoruz.

Sayın Bakanım, sesimizi duyacağınıza ve bizi anlayacağınıza inanıyor, toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişmesinin önünde engel teşkil edecek bu uygulamaların sonlandırılması için desteğinizi talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

imza kampanyası

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER