Hangi sözleşmeli sağlık personellerine kadro verilecek

Sağlık Bakanlığında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelleri 4 yılın ardından kadroya geçecek. 676 sayılı KHK kapsamında eklenen madde ile Sağlık Bakanlığında sözleşmeli personeller kadro alacak. Peki hangi unvanlara kadro verilecek. İşte detaylar Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli sağlık personellerinden hangilerine kadro verecek

Hangi sözleşmeli sağlık personellerine kadro verilecek

Sağlık Bakanlığında sözleşmeli istihdam edilecek personeller 4 yıl çakılı olarak çalıştıktan sonra kadro alacaklar ve görev yaptıkları yerde 2 yıl daha çalıştıktan sonra tayin hakkı kazanacaklar. Sağlık Bakanlığı kadro verilecek sözleşmeli personellerle ilgili olarak 676 sayılı KHK çıkmadan önceki çalışan personellere de bu hakkı tanıyacak mı yakında açıklama yapılacaktır.
İlgili kanuna göre tüm sözleşmeli sağlık personellerini ilgilendiren bir durum olduğundan önceki çalışanları da kapsaması gereken maddeye göre hangi sözleşmeliler bu süre sonrasında kadro alabilecekler. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen sözleşmeli sağlık personeli istihdamı başlıklı hüküm ile özellikle ihtiyaç olan yerlerde personel teminini sağlamak ve ardından kadro verilmesi hedefleniyor.663 sayılı KHK’ya yapılan ekleme ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda geçen 190 sayılı KHK’da yer alan “sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki” tüm personeller için bu kadro verilecek. Peki bu kadrolar hangileridir. Devlet memurları kadro sınıflarında SH olarak geçen pozisyonlar şöyledir:
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlar şu şekildedir: sağlık hizmetlerinde mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil olmak üzere kadro alabilecek ve sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek sağlık personelleri listesidir.

mymemur

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER