Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Olmayı Sağlıyor?

Göreve başladıktan sonra çalışma gücünün belli bir oranını ya da görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettikleri için malul sayılan memurlar, gerekli şartları taşımaları halinde malulen emekliliğe hak kazanabilmektedirler.

Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Olmayı Sağlıyor?

Malulen emeklilik için gerekli rapor Sigortalı olarak göreve başladıktan sonra; çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş veya meslekte kazanma gücünü görevini yapamayacak şekilde kaybetmiş olanlar, kendilerinin ya da kurumlarının isteği üzerine Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilen sağlık kurullarınca haklarında düzenlenen raporlar SGK Sağlık Kurulunca uygun görüldüğünde, malul sayılmaktadırlar. Ancak, çalışma gücünün %60'ını veya görevini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü sigortalı olarak ilk defa işe girmeden önce kaybetmiş olanlar ise malul sayılmıyorlar.

Öte yandan, maluliyet oranına ilişkin nihai karar SGK Sağlık Kurulu tarafından verildiğinden, haklarında hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen raporlardaki bilgi ve ifadelerden hareketle, malul sayılma karar verildiği düşüncesinin memurlarda oluşmaması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Zira, Devlet memurlarının sevk edildikleri sağlık sunucularının sağlık kurulları tarafından haklarında düzenlenen raporlar, memurların maluliyet oranını/derecesini değil maluliyete gerekçe gösterilen rahatsızlık ve arızaları belirlemektedir. Maluliyet oranı/derecesi kararı ise bu raporlara istinaden SGK sağlık kurulları tarafından verilmektedir.

Hangi hastalıklar malul sayılmaya neden olabiliyor? Memurun maluliyetine karar verilirken göz önünde bulundurulan hastalıklardan bazıları şunlar: -Ağır elektrolit bozuklukları

ı, -Alzheimer,

-Astım,

-Demans,

-Kanser,

-Kardiyolojik hastalıklar,

-Kaşeksi,

-Kemik iliği nakli hariç tüm organ nakilleri,

-Kişinin çalışmasına olanak vermeyen genetik hastalıklar,

-KOAH,

-Kronik böbrek yetmezliği,-Kronik pankreatit,

-MS,

-Otizm,

-Parkinson,

-Sara,

-Sindirim sistemi kanamaları,

-Şeker hastalığı sonucu kişinin en az 3 organının orta ve ileri düzeyde bozulması,

-Travma sonrası stres ve obsesif-kompulsif bozuklukları,

-Uyku bozuklukları,

-Ülseratif kolit,

-Yardım olmaksızın yürüyememe.

Malullük aylığı alamayan maluller Rahatsızlığından dolayı malul sayılan memura, malullük aylığı bağlanabilmesi için; **Ya, en az 10 yıldan beri sigortalı olması ve en az 1800 gün prim ödenmiş olması gerekir. **Ya da, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olması ve en az 1800 gün prim ödenmiş olması (sigortalılık süresi şartı aranmadan) gerekir. Malullük raporu ile engelli raporu farkı Engelli sayılmaya ilişkin sağlık kurulu raporunda esas alınan ölçütler ile malul sayılmaya ilişkin sağlık kurulu raporlarda göz önünde bulundurulan ölçütler birbirinden farklıdır. Bu itibarla, en az %60 engel halinin varlığı, ilgili memurun malul sayılacağı anlamına gelmemektedir. Engelli sağlık kurulu raporunda, kişinin hastalıklarının tamamı birleştirilerek ve memurun tüm vücuduna ilişkin fonksiyon kaybı oranı belirlenirken; malul sayılmaya ilişkin raporda hastalıklar birleştirilmemekte ve en ağır hastalığa göre kayıp oranı belirlenmektedir.

Memurunyeri 

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER